Duyurular

24 Ekim 2014

24 Eylül 2014 – 02 Ekim 2014 Tarihleri Arasında Yapılan TİKA Sözleşmeli Personel Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

 

24 Eylül 2014 – 02 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılan TİKA Sözleşmeli Personel Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 10/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Atatürk Bulvarı No:15 Ulus/ANKARA” adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe
(indirmek için tıklayınız)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

3. Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Sözleşmeli yerli uzmanlar için;

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

 

b) Sözleşmeli yabancı uzmanlar için;

 

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti ve tercümesi,

 

4. Sekiz adet vesikalık fotoğraf,

 

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)
Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.
Formun altındaki onay kısmı Başkanlığımızca onaylanacaktır.
(indirmek için tıklayınız)

6. Mal bildirimi formu
Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır.
(indirmek için tıklayınız)

7. Aile Yardımı Bildirim Formu
Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır.
(indirmek için tıklayınız)

8. Adli Sicil Kaydı (Belgesi)
Adayların, www.turkiye.gov.tr web adresini kullanarak, adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapmaları, bu kayıtlara ilişkin bilgileri barkod numarası bulunacak şekilde çıktı almaları gerekmektedir.

9. Askerlik Durum Belgesi
Erkek adaylar için askerlik şubesinden temin edilecek “Askerlik Durum Belgesi”.

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Bilgi Alma :TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 508 11 43 – 44 – 47 – 51 numaralı telefonlarından, 0 (312) 309 89 56 no’lu fax ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

 

Sonraki Haber

Afganistan’da Öğretmenlere Yönelik İkinci Grup Meslek İçi Eğitim Programı Tamamlandı

Afganistan’da Öğretmenlere Yönelik İkinci Grup Meslek İçi Eğitim Programı Tamamlandı