Haberler

16 Kasım 2012

Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzalarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Kapasite Geliştirme Projesi Başladı

Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzalarının Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi 5 Kasım 2012 tarihinde Antalya’da düzenlenen ve 5 gün süren olan çalıştayla başlatıldı.

Çalıştaya, proje ülkeleri olan Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan’dan üst düzey uzmanların yanı sıra ülkemizden çok sayıda uzman katılım sağlandı. Çalıştay programı; iki günlük sunum ve tartışmaların ardından üçüncü gün proje iş planının oluşturulmasına yönelik bir toplantı ve son iki gün arazi programının gerçekleştirilmesi şeklinde sürdürüldü.

2 yıl sürecek olan proje; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile yürütülüyor.
Proje ile Orta Asya için FAO Yan Bölge Ofisi tarafından yardım edilen ülkelerin yararına beş yıllık bir süreç için oluşturulan (2007-2011) FAO/Türkiye Ortaklık Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TİKA tarafından finanse edilmektedir.

Programın uzun vadeli beklenen etkisi, bozulma, toprak, su, biyolojik çeşitlilik kaynaklarının kaybının azaltılması, yöre halkının gelirinin arttırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir. Proje ile Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan arasında işbirliğinin artması bekleniyor.

Projenin sonucunda, toplumsal bilincin ve karar vericilerin ilgisinin arttırılacağı; ormancılık ve diğer ilgili kurumların bilgi ve tecrübesinin, dağlık havzalarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminde bütünleşik ve işbirlikçi yaklaşımlar konusunda geliştirileceği hedefleniyor.

Sonraki Haber

Türkmenistan'da Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde, 2009 yılından beri gerçekleştirilmekte olan ”Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” kapsamında 2012 yılı için plânlanan Türkmenistan İçişleri Bakanlığı mensuplarına yönelik eğitim programlarının...