Haberler

10 Ağustos 2012

TİKA ve Unctad İşbirliğinde Gerçekleşecek Emsal Tarama Çalışmalarının İlk Durağı: Moğolistan

Temelini rekabetin oluşturduğu piyasa ekonomisinin, kaynak dağılımını ve üretimdeki etkinliği mümkün olan en yüksek toplumsal refaha ulaşmayı sağlayacak biçimde yapması ve kendisinden beklenen faydaları gerçekleştirmesi, piyasalardaki rekabet koşullarının varlığına bağlıdır.

Etkili bir rekabet politikasıyla oluşturulan güçlü bir yerel ekonomi, küreselleşme ile gelen fırsat ve kazançlarından faydalanma fırsatını da kazanacaktır. Küresel pazara aktif olarak katılabilen ülkeler genişleyen ticaretin faydaları ile daha hızlı büyüme ve yükselen hayat standartlarını yakalayacaklardır.

“Haksız Rekabetin Yasaklanması” Kanunun uygulanması amacıyla 2005 yılında kurulan Adil Rekabet ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu Moğolistan ekonomi sektöründe adil rekabeti teşvik etmek ve tüketicinin korunmasına yönelik elverişli piyasayı oluşturmakla görevlidir. 2010 yılında Moğolistan Parlamentosu tarafından çıkarılan yeni kanunla faaliyet alanı ve yetkileri genişletilmiş olan Rekabet Kurumu rekabet ve tüketici koruma kanununun izlenmesi ve denetiminden sorumludur.

Özellikle madencilik sektöründeki yatırımlar nedeniyle hızlı büyüyen Moğolistan ekonomisinde rekabet koşullarının sağlanması açısından hayati öneme sahip Adil Rekabet ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu’nun kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi projesi çerçevesinde, mevcut durumun analizi, benzeri ülke deneyimleriyle karşılaştırılması, olumlu uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) işbirliğinde emsal tarama süreci başlatıldı.

Emsal tarama süresince, alanında deneyimli uzmanlar tarafından, Moğolistan rekabet kanunu ve politikasının tarihsel gelişimi ve güncel durumu, ülke ekonomisinin yapısı, Moğol Hükümetinin ekonomi politikası hedefleri, kamu, özel sektör, mesleki örgütler ve sivil toplum kurumlarının rekabet politikasının uygulanması ve geliştirilmesindeki rolü ayrıntılı olarak incelendi.

11-13 Temmuz 2012 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenen Rekabet Hukuku ve Politikası Konusunda Hükümetlerarası Uzman Grubunun 12. Toplantısı’nda TİKA ve Moğolistan Rekabet Kurumu temsilcilerinin de katılımıyla Moğolistan’ın rekabet hukuku ve politikaları değerlendirilerek hazırlanmış olan emsal tarama raporu görüşüldü.

Toplantıda uzmanlar Moğolistan Adil Rekabet ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu’nun politika uygulamalarının etkinliğinin ve yasal bağlayıcılığının güçlendirilmesi için Kurum bünyesinde yer alan Düzenleme Komitesi’nin yetkilerinin kullanılması önündeki engellerin kaldırılması, Kurumun bağımsız kararlar alabilecek özerk yapıya kavuşturulması, üniversitelerin ekonomi bölümlerinde rekabet politikasıyla ilgili derslerin yer alması konularında tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, emsal tarama süresince ortaya çıkan ve raporda yer alan gözlemler ışığında Moğolistan rekabet piyasasının gelişimi için 2013 yılından itibaren kapasite geliştirme projesinin uygulanması gerekliliği belirtildi.

Sonraki Haber

"osmanlı Eserleri Tarihi Geçmişin Kosova'daki Tapularıdır"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 10 Ağustos 2012 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorayonu yapılan tarihi eserlerin tanıtım toplantısına katılmak üzere Kosova Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bozdağ, Kosova ziyareti sırasında Kosova Cumhurbaşkanı...