Duyurular

28 Mart 2016

2016 Temmuz/Ağustos Ayı Staj Başvuru İlanı

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda 2016 Yılında Yaz (Temmuz-Ağustos) Döneminde Staj Yapmak İsteyenlerin Dikkatine;

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 2016 yılı Yaz (Temmuz-Ağustos) döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvurular, 15 Nisan – 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Stajlar Temmuz-Ağustos ayları arasında birimlerin ihtiyacına göre 2 ile 4 hafta arasında gerçekleştirilecektir. Staj başvurusu için ayrıntılı bilgi, tika.gov.tr internet adresinde, Yönergeler bölümünde bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bünyesinde Staj Yapacak Olanların Belirlenmesi ile Staj Sürecine İlişkin Esasların Düzenlenmesi Hakkında Yönergede bulunmaktadır.

Başvuru şartları, istenilecek belgeler ve başvuru şekli.

Staj başvurularında, başvurunun yapıldığı tarihte, lisans veya yurtdışında buna denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunda öğrencilerin, 3. ve 4. sınıf öğrencisi olması şartı aranır. (2 inci sınıfı bitiren öğrenciler dahil) başvuru yapabileceklerdir.

Staja başvurusu için istenilecek belgeler şunlardır:

a)Staj başvuru formu (TİKA staj yönergesi ekinde yer almaktadır.)

b)Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c)Başvuru tarihinde 6 aydan eski tarihli olmayan adli sicil raporu.

d)Yükseköğretim kurumundan alınan onaylı öğrenci belgesi

e)Yükseköğretim kurumundan alınan not ortalamasını gösterir onaylı transkript

f)2 adet vesikalık fotoğraf

Belgelerin eksiksiz tamamlanarak, Başkanlığa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihine kadar yapılan staj başvurularında kabul edilenler, Başkanlığın tika.gov.tr web adresinden yayımlanacaktır.

İlanen duyurulur.

Sonraki Haber

TİKA’dan Cezayir’deki Tuareg Kadınlarına Destek

TİKA’dan Cezayir’deki Tuareg Kadınlarına Destek