Faaliyetlerimiz

Küresel bir kalkınma iş birliği teşkilatı olan TİKA, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika ve Güneydoğu Asya’ya kadar birçok bölgede bir insanın anne karnından başlayarak hayatı boyunca faydalanacağı tüm alanları kapsayacak çeşitlilikte projeler hayata geçirmektedir.

Başta eğitim ve sağlık olmak üzere üretim, tarım ve hayvancılık, sosyal ve idari altyapıların güçlendirilmesi, istihdam, temiz suya erişim ve kültürel hayata katkı gibi pek çok alanda 170’ten fazla ülkeye ulaşan TİKA, 30 binden fazla proje ve faaliyet hayata geçirdi.

TİKA, Türkiye’nin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerinin, yerel yönetimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerini yurt dışında aktarırken, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının hem kurumsal altyapılarının geliştirilmesine hem de insan kaynağının yetkinliklerinin arttırılmasına destek sağlamaktadır.

Kalkınmanın sadece ekonomik boyutuyla değil, sosyal ve kültürel değerlerin korunması, yaşatılması ve zenginleştirilmesiyle mümkün olacağının bilinciyle hareket eden TİKA, kadınlar, engelliler, yetimler, savaş mağdurları ve dar gelirliler başta olmak üzere dezavantajlı kesimler için sürdürülebilir ve çok yönlü kalkınma projeleri üretmektedir.

Başta Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Afrika olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki ortak kültürel ve tarihi eserlerin korunması, restorasyonu ve toplumun faydasına açılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Projeleriyle küresel sorunların çözümüne ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm toplumlara yayılmasına katkı sunan TİKA, Anadolu’dan tüm dünyaya uzanan gönül köprüleri kurarak yol almaya devam etmektedir.

Filtreler
Faaliyetler