Kurullar

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Serkan KAYALAR – TİKA Başkanı

Dr. Rahman NURDUN – TİKA Başkan Yardımcısı

Sibel ÖZKAYA YILMAZ – TİKA

Dr. Tolga KESKİN – TİKA

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Director

Sibel ÖZKAYA YILMAZ 

Editör / Editor In Chief

Dr. Rahman NURDUN 

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Birol AKGÜN – Türkiye Maarif Vakfı

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKYAY – Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa BALCI – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Rıdvan CANIM – Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer ÇAHA – Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur DOĞAN – Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAN – Kayseri Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hamit ERSOY – Dışişleri Bakanlığı

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan GÖZEN – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN – Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü İNAN – İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN – Yükseköğretim Kurulu

Prof. Dr. Aşkın KOYUNCU – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK – İstanbul Medipol Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz SAMUR – Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf TEKİN – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN – Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Nasuh USLU – Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet UZUN – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ – Kırıkkale Üniversitesi