Duyurular

17 Ekim 2018

2019 Ocak/Şubat Ayı Staj Başvuru İlanı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 2019 Yılında Kış (Ocak-Şubat) Döneminde Staj Yapmak İsteyenlerin Dikkatine

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 2019 yılı Kış (Ocak-Şubat) döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvurular, 15 Ekim – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Stajlar Ocak-Şubat ayları arasında Başkanlığımızın ihtiyacına göre 2 ila 4 hafta arası olarak gerçekleştirilecektir. Staj başvurusu için ayrıntılı bilgi tika.gov.tr internet adresinde, Mevzuat sayfasında Yönergeler bölümündeki “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bünyesinde Staj Yapacak Olanların Belirlenmesi ile Staj Sürecine İlişkin Esasların Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” de bulunmaktadır.

Başvuru Şartları

Staj başvurularında, başvurunun yapıldığı tarihte, lisans 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması şartı aranır.

Staja başvurusu için istenilecek belgeler

 1. Staj başvuru formu (TİKA Staj Yönergesi ekinde yer almaktadır.)
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 3. Başvuru tarihinde 6 aydan eski tarihli olmayan adli sicil raporu.
 4. Yükseköğretim Kurumundan alınan onaylı öğrenci belgesi.
 5. Yükseköğretim Kurumundan alınan not ortalamasını gösterir onaylı transkript.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf.
 7. Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile)
 8. Yabancı dil belgesi(Zorunlu değil)

Başvuru Değerlendirme Süreci

 1. Staj programlarına imkanlar ölçüsünde öğrenci kabul edilmektedir.
 2. Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere ibraz edilen belgeler (özgeçmiş, transkript, yabancı dil sınavı sonucu, adli sicil kaydı) dikkate alınmaktadır.
 3. Başvuru değerlendirme sürecine ilgili kurumlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahildir.
 4. Kurum gerekli görmesi halinde mülakat yapabilecektir.

Konaklama, ulaşım, yemek, staj ücreti, staj belgesi, devamsızlık, kıyafet

 

 1. Staj programına kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek hususunda kendi imkânlarıyla planlama yapmaları gerekmektedir.
 2. Staj programı için öğrencilerimize herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 3. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “staj belgesi” verilmektedir.
 4. Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde staj belgesi verilmeyebilir.
 5. Stajyerlerden, resmi programa uygun bir kıyafetle gelmeleri beklenmektedir.

 

Belgelerin eksiksiz tamamlanarak Başkanlığa (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine) şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilenlerin listesi ve kesinleşen staj tarihleri Başkanlığın tika.gov.tr web adresinden yayımlanacaktır.

İlanen duyurulur.

Sonraki Haber

TİKA Lübnan’daki Tarihi Camiyi Restore Etti

TİKA Lübnan’daki Tarihi Camiyi Restore Etti