Duyurular

23 Ocak 2023

4/B Sözleşmeli Personel İlanı Başvuru Sonuçları İle İstenilen Belgeler

Başkanlığımızca 23.12.2022 – 06.01.2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 4/b Sözleşmeli Personel ilanına yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların bilgileri aşağıdaki gibidir.

Asıl adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 20.02.2023 Pazartesi günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Asıl listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi veya aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, çağrılacak yedek adaylar Başkanlığımız web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

Adayların istihdamı ancak tüm belgelerin teslimi sonrası Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde yapılacaktır.

Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1) Atama, Başvuru ve Taahhüt Formu (Ek 1)

2) Öğrenim durumunu gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı sureti

3) KPSS sonuç belgesi

4) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

5) Adli sicil kaydı

6) Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge

7) Sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

8) Mal beyan formu (Ek 2)

9) Aile beyan formu (Ek 3)

10) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli heyet raporu (Destek Personeli Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek/Kadın pozisyonu başvuru yapmış olan adaylar getirecektir.)

11) Sürücü belgesinin aslı ile fotokopisi (Şoför pozisyonu için)

12) Psikoteknik belgesi (Şoför pozisyonu için)

13) Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının/Kartının aslı ve fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi)

14) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince son 6 ay içerisinde alınmış(başvuruda kullanılan) “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık raporu ile boy ve kilo gösterir Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet sunucularından alınmış belge.

15) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek 4) (Form muhakkak elektronik ortamda hazırlanarak ıslak imzalı şekilde 3 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDURUM
31*****04YUSUFÖZBEY93,83286Asıl
34*****18MEHMET AKİFTOR91,5492Asıl
35*****64HÜSEYİNİNCE91,13887Asıl
10*****92RECEPDOĞAN90,9648Asıl
10*****74FERATTAŞLI90,21878Yedek 1
12*****60ÇAĞATAYAYKURT89,73802Yedek 2
28*****06MEHMET MÜCAHİTBAŞER89,31528Yedek 3
63*****56MELİH MERTGÜNGÖR89,16193Yedek 4

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)
POZİSYON ADEDİ: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDURUM
52******40ATİYE NURÜNAL93,56762Asıl
65******88KÜBRASARGUT93,33966Asıl
12******16NEVİNCOŞKUN91,4829Yedek 1
48******48GÜLDENDEĞİRMENCİ91,05183Yedek 2

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Şoför Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDURUM
16******06HİLMİYENER79,78685Asıl
27******64EMREBURUK79,45115Yedek

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Elektrik Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDurum
11******62YUSUF BURAKGÜRBÜZ88,26255Asıl
42******90SERHATBİLGİ87,66154Asıl
35******56BARIŞTONĞ87,1269Yedek 1
13******06BEKİRSERİM86,4265Yedek 2

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Sıhhi Tesisat Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDURUM
14******90AHMETAYTAŞ78,60563Asıl
24******90MUHAMMED ZAHİDENGÜL77,83474Yedek

POZİSYON UNVANI: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 5

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3

TCKNAdSoyadKPSSDurum
39******32HASANBERÇİN83,05205Asıl
38******04ÇAĞRIÖZTÜRK81,54848Asıl
41******34RECEPMARIM81,03272Asıl
32******54HASANDEMİR80,1497Asıl
32******82KAMİLCİCİLİ78,85801Asıl
22******98AHMETKARADENİZ78,1317Yedek 1
33******64ZİYA GÖKHANKUL77,85016Yedek 2
12******12ONURKOCABAŞ77,65469Yedek 3
36******00MUHAMMEDKAYIKÇI76,68922Yedek 4
52******50SAİDBEYDİLLİ76,49967Yedek 5

Sonraki Haber

TİKA’dan Kosova’da Eğitim Desteği

TİKA’dan Kosova’da Eğitim Desteği