Duyurular

06 Mayıs 2024

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başarılı Adaylar Ve İstenilen Evraklara İlişkin Duyuru

08 Ocak – 11 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavında başarılı olan (asil ve yedek) adayların bilgileri ve istenilen belgeler aşağıda sunulmuştur.

Sıra NoBaşvuru NoAd SoyadPozisyonDurumu
19982885AR** TÜ*******GÜVENLİK UZMANIAsil
29582935VO**** DU*****GÜVENLİK UZMANIYedek
Sıra NoBaşvuru NoAd SoyadPozisyonDurumu
19591865İS*** YA*****SİSTEM VE AĞ UZMANIAsil

Adayların başvuruda belirttikleri adreslerine posta ile ayrıca tebligat yapılacaktır.

Bu çerçevede, adayların tebligat tarihinden itibaren azami 10 iş günü içerisinde istenilen belgeleri ibraz etmek üzere Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. Aday süresi içinde başvuru yapılmaması durumunda hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

İsimleri yedek listede yer alan adayın  bu aşamada yapması  gereken işlem bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde yedek adayla  temas edilecektir.

İstenilen Belgeler

1) Diploma veya E-Devlet sisteminden alınmış kare kodlu mezun belgesi (Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesi)

2) Adli Sicil Belgesi

3) SGK Hizmet Dökümü Belgesi

4) Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda görev yapanlar için kurumlarından onaylı hizmet cetveli belgesi

5) Başvuruda sunulan sertifika ve çalışma belgesi/belgeleri

6) Atama, Taahhüt ve Başvuru Formu (Ek 1)

7) Mal Beyan Formu (Ek 2)

8) Aile Beyan Bildirim Formu (Ek 3)

9) Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu (Ek 4) (Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Adaylar 3 nüsha olarak formları hazırlamalı, fotoğraf yapıştırdıktan sonra ıslak imzalı olarak teslim etmelidir.)

10) Kimlik fotokopisi

11) 6 adet vesikalık fotoğraf

Sonraki Haber

Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitim Programı Gerçekleştirildi