Duyurular

06 Kasım 2023

TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca,  Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

SİSTEM VE AĞ  UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 3. Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
 6. PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
 7. Uygulama sunucularının (IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
 9. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 10. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 11. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 13. Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 14. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
 15. Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
 16. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
 17. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,
 18. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

 1. Microsoft Certified: Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Microsoft Certified: Azure Administrator Associate sertifikalarından en az birine sahip olmak,
 2. Linux LPIC-1 veya LPIC-2 sertifikasına sahip olmak,
 3. CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,
 4. VMware Certified Associate, VMware Certified Professional, VMware Certified Advanced Professional sertifikalarından birine sahip olmak,
 5. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,
 6. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

 

GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, E-posta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 3. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ve siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
 4. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 5. Sanallaştırma teknolojilerinin (Wmware, Hyper-V vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 6. Yazılım ve veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 7. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
 8. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
 9. Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve network penetrasyon testi yapabilmek,
 10. Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 11. RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,
 12. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

 1. Global Information Assurance Certification (GIAC) Penetration Tester (GPEN), Web Application Penetration Tester (GWAPT), Licensed Penetration Tester (LPT), Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
 2. Fortinet Network Security Professional (NSE-4) sertifikasına sahip olmak,
 3. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) eğitimi aldığını belgelemek,
 4. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak,

 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Adaylar başvurularını, 20/11/2023 – 15/12/2023 tarihlerinde e-Devlet üzerinde TİKA Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

b) İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir).

c) Genel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

d) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler).

e) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen bilgi ve belgeler.

f) Mesleki çalışma süresi ile mesleki tecrübe şartına ilişkin belgeler.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) alınan yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.  (KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS puanlarını 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanları (0) olarak değerlendirilecektir.)

b) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

c) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www.tika.gov.tr” internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ
a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 08/01/2024 – 12/01/2024 tarihlerinde Başkanlığın, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Anadolu Meydanı No:140 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak olup; mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum “www.tika.gov.tr” adresinde ilan edilecektir.

e) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

f) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü ve uygulamalı mülakat tarihlerinde Başkanlık değişiklik yapma hakkına sahiptir. Adayların www.tika.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve asil sayısı kadar yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.tika.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava giren adaylar e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

b) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

SİSTEM VE AĞ UZMANI (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

VIII. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

b) Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

c) Sisteme yüklenen tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

d) Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,  0(312) 939 7070 -72 – 74 – 75 numaralı telefonları aranarak alınabilir.

Sonraki Haber

TİKA Başkanı Serdar Çam Gazze'ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi

TİKA Başkanı Serdar Çam Gazze'ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi