Haberler

23 Ekim 2012

Azerbaycan'da Organik Tarım TİKA ile Gelişiyor

Azerbaycan’ın coğrafi yapısı, iklimi ve konumu itibarıyla organik tarıma elverişli bir ülke. Ayrıca henüz tarıma açılmamış ham toprakların bulunması, düşük girdi kullanımı, küçük işletme yapılarının varlığı organik tarıma elverişli kılıyor. Zengin kaynaklara sahip olan Azebaycan’da son yıllarda petrol dışı sektörün geliştirilmesi temel ekonomik politika haline geldi. Tarım sektörü ülkede stratejik sektörlerden biri.

Azerbaycan-Bakü’de ülkenin sektördeki tüm ilgili kurumlarının geniş katılımı ile 01-02 Ekim 2012 tarihlerinde çalıştay düzenlendi. Sözkonusu çalıştay ile; Azerbaycan organik tarım politikasının oluşumuna katkı sağlayacak güçlü, zayıf yönler ile fırsat ve tehditleri oluşturan konular etraflıca değerlendirilerek, Ülkenin GZFT (SWOT) analizi yapıldı. Güçlü ve zayıf yönler irdelenirken üretim, işleme, gıda dışı sektörlerle entegrasyon, yetişmiş insan gücü, iç ve dış pazar, kurumlar arası işbirliği ve yasal düzenlemeler gibi farklı açılardan ele alındı.

Ayrıca Çalıştay kapsamında, Tarımsal kalkınmanın özellikle Organik Tarım’ın dünya kamuoyunda yankı bulduğu bir dönemde Türkiye’den katılım sağlayan ve SWOT analizini gerçekleştiren TIKA, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanları ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri, toplantıya katılan uzmanlara ‘Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarım mevzuatı, üretime, işleme, pazarlamaya, yönelik yaptırımlarımız’ hakkında detaylı bilgi vererek tecrübelerini aktardı.

Azerbaycan’da organik tarımın gelişmesi açısından mevcut durumun paydaşlarca değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan rapor, Azerbaycan ‘Organik Tarım Strateji’ planına temel teşkil edecektir. Azerbaycan’ın organik tarım sektöründe dünya pazarlarında yerini alması planlanıyor

Sonraki Haber

TİKA'dan Kenya'da Eğitime Katkı Sağlayacak Proje

Kenya’da farklı sivil toplum kuruluşları insani yardım, mültecilere gıda desteği ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor. Holistic Eğitim Vakfı da bunlardan biri. Vakıf 2005 yılından bu yana Kenya’da faaliyet eğitim ve kültür...