Haberler

29 Ağustos 2013

Azerbaycanlı Uzmanlar Tarım Alanında Eğitimlerini Tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın katkılarıyla Azerbaycan Özel Pilot Tarım İşletmesinden iki uzman tarım alanında Türkiye tecrübelerini Azerbaycan’a aktarılması kapsamında Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne teknik inceleme gezisinde bulundu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan Devlet Programı kapsamında yer alan, Özel Pilot Tarım İşletmesi oluşturma çalışmaları kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinatörlüğünde, TİGEM tarafından teknik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Proje çerçevesinde Azerbaycan Özel Pilot Tarım İşletmesinden iki uzman yeni tarım teknikleri, modern teknolojilerle donatılmış GPS’li traktör ve bağlı ekipmanlar, basınçlı sulama sistemleri, modern büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesisleri, lazer teknolojisi ile çalışan renk ayırıcı makinelerin bulunduğu tohum hazırlama ve 2. Ürün kurutma tesisleri ile Doğrudan Ekim Yöntemi ile ekilmiş 2. Ürün dane mısır ekilişleri konularında bilgi ve tecrübeleri artırmak maksadı ile Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Pilot İşletmeden gelen personel Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde buğday hasadından sonra doğrudan ekim yöntemi ile ekilen 2. ürün dane mısır parsellerinde inceleme yaparak aynı sistemin Azerbaycan’da Pilot tarım İşletmesinde de uygulanması konularında açıklayıcı bilgiler edindiler. Uzmanlar işletmede 2. ürün dane mısır ekimi yapılmış parsellerin tetkik ve incelemelerinden başka işletmede diğer tarımsal faaliyetlerde uygulanan tarım teknikleri ve kullanılan modern teknolojilerle donatılmış traktör ve bağlı ekipmanlar ile toprak işleme, ekim makineleri, zirai mücadele makineleri, tohum hazırlama ve kurutma tesisleri ile hayvancılık tesisleri ayrı ayrı gezerek ve gerekli bilgiler aldılar.

Azerbaycanlı uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda Pilot tarım işletmesinde sürdürülen tarımsal faaliyetlerde uygulanması gereken yeni tarım teknikleri ile kullanılacak modern alet makine ve tesislerin yerinde görüldü. Bu çerçevede gerekli bilgi ve tecrübelerin karşılıklı olarak yerinde tartışılması, işletmede yapılacak tarımsal faaliyetler için önemli kazançlar sağlandı.

Sonraki Haber

Kenya'da Gıda Güvenliği Sorununun Yaşandığı Bölgelere Gıda Dağıtımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Kenya’nın batı bölgesinde yer alan Kakamega, Mumias, Butere, Bungoma ve Busia ile doğu bölgesindeki İsiolo şehirlerinde yaşayan 6 bin 500 kişiye gıda dağıtımı yapıldı. Kenya’nın belli bölgelerindeki kuraklık,...