Haberler

14 Haziran 2016

Doğu Bosna’da Göçü Engelleyecek İstihdam Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından uygulanan “Gıda ve Yaşam Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Patates Üretiminin Arttırılması Projesi ile Doğu Bosna’da iç göçün engellenerek, tarımsal istihdam artırılacak.

Gıda ve Yaşam Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Patates Üretiminin Arttırılması Projesi ile modern teknoloji aracılığıyla üretim, verim ve kalitenin artmasına paralel olarak gelirin arttırılması,  patates üreticilerinde pozitif ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi ve tarımsal araştırma alanında Bosna Hersek ve Türkiye'nin bilimsel kurumları arasında işbirliği kurulması hedefleniyor.

Projenin ilerleyen safhalarında Türk patates çeşitlerinin kullanımı yoluyla verim ve gelirleri arttırıp, üretim kalitesi yüksek yeni patates tohum çeşitleri ve genotiplerini tespit etmek amaçlanıyor.  Bosna Hersek’te tarımsal kalkınma alanında çalışan akademisyenler projenin Doğu Bosna’da yerel halkın  istihdam ve ekonomik kalkınmasını sağlayarak, iç göçü engelleyeceğini ifade ediyor.

Bosna Hersek’te patates üretim sektörünün son yıllarda ciddi sıkıntılar (verim ve kalite azalması) ile karşı karşıya kalması, eski patates üretim teknolojisinin yetersizliği ile yeni çeşitlerin mevcut olmaması sonucu ortaya çıkan kırsal fakirlik, kalitesiz patates pazarlama gücünün düşmesi ve patates üreticilerinde büyük ekonomik kayıplar yaşanıyor. Yeni üretim teknolojilerine ve çeşitlerine olan ihtiyacı gören TİKA,  Bosna Hersek ve Banja Luka’da mevcut Ziraat Fakülteleri ve Araştırma Kurumları, bu sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken bilimsel çalışmalar için gerekli  finansal ve teknik destek ihtiyacının karşılanması ile yerli ve kaliteli tohum, eğitim, kooperatifleşme ve pazarlama yatırım konularını kapsayan paket bir proje hazırlayarak  Bratunac bölgesinde patates üretim çalışmalarına başladı.

Projenin ilk safhasında, Bratunac’da 3 ton patates tohumunun 10 dekar arazide demonstrasyon amacıyla ekimine başlandı. Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi uzmanlarının gözetiminde gerçekleştirilen deneme ekimlerinde daha önce yapılmayan ekim öncesi ilaçlama gerçekleştirilerek yeni teknikler ile  patates üretiminden yüksek verim alınması amacıyla demonstrasyon alanında sulama sistemleri de kurularak, Bosna Hersek’te kaliteli ve verimli bir üretim süreci başlatıldı.

Projenin ilerleyen safhalarında toplamda 20 hektar alanda modern yöntemlerle patates üretiminin yapılması, elde edilecek ürünlerin bölgede yeni faaliyete geçecek kızartmalık patates fabrikalarında ve iç piyasada değerlendirilmesi amaçlanıyor.

TİKA tarafından hazırlanan “Bosna Hersek’te Gıda ve Yaşam Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Patates Üretiminin Arttırılması Projesi” üç yıl sürecek ve Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ve Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde yürüyecek olan proje kapsamında, Doğu Bosna’nın Bratunac bölgesinde modern ekipmanlar ve AR-GE çalışmaları ile patates üretimi teşvik edilecek, patates üretiminden yüksek verim alınmasını sağlayacak, tarımsal faaliyetler çiftçilere öğretilecek, bölgedeki Ziraat Fakülteleri ve Araştırma Kurumlarına yönelik kapasite arttırıcı çalışmalar ve sosyal dayanışmaya öncü olarak kooperatifleşme çalışmaları gerçekleştirilerek kalkınma ve istihdamda yüzlerce insana ve aile işletmelerine ekonomik destek sağlanacak.

Sonraki Haber

Romanya’da Laparoskopi Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Romanya’da Balkan ülkelerinden ve Azerbaycan’dan gelen uzmanlara yönelik laparoskopi eğitim kursu düzenlendi Romanya’da sağlık sektöründeki alt yapı iyileştirmesi noktasında birçok proje ve faaliyete devam eden TİKA, karşılıklı...