Haberler

07 Nisan 2015

Sudan'da Et ve Süt Üretiminin Artırılmasına TİKA Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Sudan’da hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında 9 adet yüksek verimli boğa hibe edildi.

Sudan, toprak büyüklüğü olarak Türkiye’nin iki katından fazla olan, çok verimli topraklara sahip, tarımsal alanlarının tamamını kullanması halinde, dünya nüfusunun 2/3’ünü besleyebilecek durumda olan ve yaklaşık 35 milyon kişinin yaşadığı, tarım ve hayvancılık ülkesi olma özelliği taşıyor. Güney Sudan ile 2011 yılında ayrıldıktan sonra petrol rezervlerini büyük ölçüde kaybeden söz konusu ülke ekonomik olarak sıkıntıya düşmesi sonucu tarım ve hayvancılığa olan ilgisini artırdı.

Sudan’da gayri safi milli hasılanın yaklaşık 1/3’ü tarıma dayalıdır ve tarım gelirinin yaklaşık yarısını hayvancılık oluşturuyor. Sudan yılda 4 milyondan fazla canlı hayvanı komşu ülkelere ihraç ediyor. Sudan yaklaşık 110 milyon baş çiftik hayvanına sahip olmasına rağmen, geleneksel zayıf  sürü yönetim teknikleri, hastalıklar, verimli ırkların olmaması gibi etkenler nedeni ile hayvan başına et ve süt verimleri oldukça düşük olma özelliği taşıyor.  Büyük baş hayvan varlığı bakımından  42 milyon büyük baş hayvana sahip olan Sudan’ın büyükbaş hayvan sayısı ülkemiz büyükbaş hayvan sayısının yaklaşık 4 katı durumda.  Yerel ırklar süt verimi bakımından yılda ortalama 1500 lt gibi çok düşük bir verime sahip. Yerel ırkların melezlenmesi ile elde edilen ırkların süt verimleri ise ortalama 2400 litre civarında yer alıyor. Buna karşın Sudan halkı geleneksel olarak çok fazla süt tüketmekte olup, ülke süt ihtiyacı mevcut hayvanların süt verimi ile  karşılanamıyor. Bu nedenle ülke  her yıl tonlarca süt tozu ithal ediyor.

Sudan et  ihracatı bakımından çok yüksek potansiyele sahip olmasına karşın gerekli koşulların sağlanamaması nedeni ile uluslararası pazarda istenilen seviyede yer bulamıyor. Ülkede kırmızı et tüketimi oldukça faza olmasına karşın hayvanlardan elde edilen karkas et miktarı bunu karşılayamıyor. İhtiyacının tamamını ithal ikameyle karşılayan Sudan’da, ithal spermanın pahalı olması sebebiyle Başkent Hartum dışında suni tohumlama yaygın olarak uygulanamıyor.

TİKA süt ve et veriminin artırılması,  hayvansal hastalıkların teşhisi, aşı üretimi gibi konularda  2006 yılından itibaren yüzlerce veteriner hekimi ve ziraat mühendisinin hem ülkemizde hem de Sudan’da Türk uzmanlar eşliğinde eğitim görmelerini sağlandı. Yine 2010-2014  yılları arasında Darfur bölgesinde tohum dağıtım projeleri gerçekleştirildi.

 

Sudan-Türk Suni Tohumlama ve Gen Kaynakları Merkezi

Sudan’daki en önemli hayvancılık  projelerinden olan, 2012 yılında açılışı yapılan Sudan-Türk Suni Tohumlama ve Gen Kaynakları Merkezi’nin laboratuvar kısmında kullanılacak olan teknik ve tıbbi ekipman TİKA tarafından sağlandı.  2013 yılında  personel eğitimleri ile tüm ekipmanları tamamlanan, Sudan tarafından büyük önem verilen  Sudan Türk Gen kaynaları ve Suni Tohumlama Merkezi’ne tarihinde süt ve et verimleri yüksek olan 4 adet holstein, 5 adet simmental ırkı boğa Sudan Hükümeti’ne TİKA tarafından hibe edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü ile yapılan işbirliği neticesinde temin edilen  Boğaların anne ve  kardeşlerine ait süt verimleri simmental ırkı için yıllık 8500 litre, holstein ırkı için 13000 litre civarında. Sudan’ın ortalama süt verimi ise yıllık 1500 – 2500 litre arasında yer alıyor.   Her iki ırk da kombine olarak(hem et hem süt verimi yönünden) kullanılan ırklar olsa da, holstein ırkı boğalar süt verimi yönünden, simmental ırkı boğalar ise et verimi yönünden daha elverişli. Böylece Sudan hayvancılığı ve hayvansal gıda üretiminin, çift yönlü olarak desteklenmesi amaçlanıyor. 

Hayvan popülasyonu açısından Afrika’nın önde gelen ülkelerinden olmasına karşın Sudan, genetik olarak çok daha verimli yavrular elde edebilmek amacıyla dondurulmuş sperma ihtiyacının tamamını yurtdışından temin ediyor. Sudan için, Merkez’in faaliyete geçmesi ülke hayvancılığı ve ekonomisi açısından devrim niteliği taşıyor. Genetik ve verimsel özellikleri yüksek olan boğaların sperm üretim merkezinde kullanılması ile birlike hastalıklardan ari ve yüksek verim özelliğindeki boğa   spermlerinin kolay bir şekilde  çiftliklere ulaştırılması sağlanarak, ucuz sperma sayesinde, ülkenin sperm ithalatında dışa bağımlığı azaltılmış olacak.Yılda 270 bin ile 300 bin arasında  ineği tohumlayacak sperm üretimi gerçekleştirelerek merkezin yılda 1.5 milyon Dolar, doğrudan ilk 3 yıl içerisinde Sudan hayvancılık sektörünün 150 milyon dolardan fazla gelir katkısı sağlayacağı hesaplanıyor.

Ayrıca yapılacak programlar ile veteriner hekimler ve veteriner sağlık  teknisyenlere suni tohumlama eğitimler verilerek ve böyle veteriner hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çiftçilerin bu hizmetlere daha  kolay ulaştırılması sağlanacak. Bununla beraber Sudan Hayvancılık Bakanlığının katkıları ile  kurulacak olan üretici birlikleri vasıtasıyla, bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, çiftçilere eğitim verilmesi, ürünler için yeni pazarlar oluşturulması vasıtasıyla  hayvancılığın Sudan ekonomisine olan katkısının artırılması planlanıyor.

 

 

 

 

Sonraki Haber

Gürcistan’da Gorcomi Köyü İlk Yardım Merkezine Tıbbi Donanım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hulo Belediye Meclisi Başkanlığı işbirliğinde Gorcomi Köyü İlk Yardım Merkezine donanım desteğinde bulunuldu. TİKA, Gürcistan’a yönelik faaliyetlerine gerçekleştirdiği projelerle devam ediyor. Bu kapsamda TİKA...