Haberler

16 Ağustos 2021

TİKA, Azerbaycan'da 1200'den Fazla Projeyi Hayata Geçirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Azerbaycan'da hayata geçirdiği faaliyet ve proje sayısı 1200'ü geçti.

TİKA, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından açtığı Bakü Koordinasyon ofisiyle bu genç ülkenin sosyal yapısını güçlendirmesi, kendi kimliğini sağlıklı şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasi hakların gelişmesi, teknik altyapı konusunda eksiklerinin giderilmesine destek vermek amacıyla 1994'te kurdu.

O tarihten bu yana geçen 27 yılda, TİKA'nın, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği proje ve faaliyet sayısı 1200'ü geçti. TİKA tarafından Azerbaycan’da gerçekleştirilen proje ve faaliyetler çerçevesinde bugüne kadar 1531 sağlık personeline, 950 turizm çalışanına, 274 hakim ve savcıya, 783 bilişim uzmanına, 380 güvenlik personeline, 480 medya mensubuna, 185 STK temsilcisine ve 991 güzel sanatlar ve el sanatları uzmanına eğitim verildi. Düzenlenen eğitim ve tecrübe programlarından toplamda 6 bine yakın Azerbaycanlı yararlandı.

TİKA’nın yürüttüğü proje ve faaliyetler, "Karabağ Bölgesinin Yeniden Kurulması ve Kalkındırılması", "Petrol Dışı Sektörlerin Geliştirilmesi", "Toplumsal Dengesizliklerin Giderilmesi", "Ortak Medeniyet Değerlerimizin Geliştirilmesi" ve "Diğer Ülkelere Yönelik Ortak Faaliyetlerin Geliştirilmesi" gibi stratejik önceliklere göre şekilleniyor. Bu beş stratejik öncelik çerçevesinde TİKA, Azerbaycan’da, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişimine destek oluyor, Karabağ'dan zorunlu göçenler ile Ahıska Türkleri başta olmak üzere, engelliler ve dar gelirlilere yönelik “pozitif ayrımcılığa” dayalı yaklaşımla projeler gerçekleştiriyor, ortak kültürel, dini, sanatsal ve tarihi değerleri korumak ve geliştirmek amacıyla bilimsel etkinlikler, yayınlar, tanıtım faaliyetleri ve eğitimler düzenliyor, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliğine dayanarak üçüncü ülkelere yönelik çalışmalar hayata geçiriyor.

Azerbaycan Ekonomisinin Gelişimine Destek Amaçlı 500'den Fazla Proje

Petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi Azerbaycan'ın öncelikli devlet politikalarından birini oluşturuyor. TİKA, ülkedeki sektörlerin çeşitlendirilebilmesi için sağlık, eğitim, bilişim, medya, kamu hizmetleri, turizm alanlarında eğitim ve tecrübe paylaşımı programları, tarım alanında arıcılık, süt hayvancılığı ve tahıl üreticiliği projeleri, sanayi alanında teknoparklar, sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin kurulması istikametinde destek projeleri hayata geçirdi.

Azerbaycan'ın geleneksel yayla kültürü ve oba geleneklerinin yaşatılması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen Milli Yayla Festivali, el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra halkının geçim ve istihdamına katkı sağlayan ABAD satış merkezlerinin kurulması, 500 aileye 5 bin arı kolonisi dağıtılması, 40 ailenin hayvancılığa başlamasının sağlanması, 2016 yılında Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Cocuk Mercanlı'da çiftçiliğin yapılabilmesi için katkı verilmesi ve çeşitli üretim merkezlerinin kurulması TİKA'nın yaptığı önemli faaliyet ve projelerden öne çıkanlardan bazılar oldu.

Bakü Devlet Üniversitesinde uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlayan güncel taleplere uygun radyo-TV stüdyosu ile kamu yayıncılığı yapan ASAN Radyosunu kuran TİKA, Azerbaycan'da somut kültürel varlıkların ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla Bakü'nün Merdekan kasabasında 13.-14. yüzyıllarda yapılan Büyük Merdekan Kalesi ve kalenin hemen yanında bulunan 1492-1493'te inşa edilmiş Tuba Şah Mescidi'nin restorasyonunu gerçekleştirecek.

"Bundan sonraki projelerimizde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine ağırlık vereceğiz"

Bakü TİKA Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycan'ın her zaman TİKA için özel önem taşıyan ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, idari altyapılar gibi birçok konuda iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Bakü Program Koordinasyon Ofisi çalışmalarını kuruluşundan bu yana aralıksız şekilde sürdürmektedir." dedi.

Tiryaki, TİKA'nın, Bakü ofisinin kuruluşundan bu yana geçen 27 yılda, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği faaliyet ve proje sayısının 1200'den fazla olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan'daki proje ve faaliyetlerimizle ana hedefimiz, kardeş ülke Azerbaycan'ın 90'lı yıllardaki savaş ve işgalin yıkımına maruz kalmış bir ülke konumundan 2010'lu yıllarda bölgenin lider devleti ve çekim merkezi haline dönüşen ve sürekli gelişime odaklanan kalkınma sürecine katkı sağlanması olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her konuda olduğu gibi 44 günlük Karabağ Savaşı'nda da tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatan Tiryaki, şöyle devam etti: "TİKA olarak, Azerbaycan'ın kalkınmasına ve gelişmesine, ülkelerimiz arasındaki bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayan projelerimiz bundan sonraki dönemde, işgalden kurtarılan toprakların yeniden canlandırılması ve kalkındırılması, yaklaşık otuz yıl doğma yurt ve evlerinden göç etmiş Karabağlı kardeşlerimizin ata topraklarına dönüşünü ve en iyi şartlar içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak proje ve faaliyetlerle devam edecektir. İşgalden kurtarılan bölgelerde yaşamın yeniden başlatılması amacıyla tüm imkanlarımızla idari ve sivil altyapıların desteklenmesi, istihdam sağlayıcı faaliyetler, düşman tarafından yıllarca tahrip edilen, dağıtılan tarihi eserlerin restorasyonu, eğitim, sağlık, tarım gibi bölgenin ihtiyaç duyacağı her alanda TİKA Başkanlığımız somut projelerle kardeş Azerbaycan halkının yanında olacaktır."

Sonraki Haber

TİKA'nın Desteklediği Çadlı Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Başkent Encemine’de, okula gidememiş kızlar ve dul kadınlardan oluşan 25 bayana pasta ve hamur işi yapımı konusunda eğitim verilerek, donanım desteği sağlandı. 3 hafta süren eğitimin bitiminde...