Haberler

29 Kasım 2011

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam Busan 4. Yüksek Düzeyli Forumunda

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam Busan 4. Yüksek Düzeyli Forumunda
Geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan doğal felaketlerin, salgın hastalıkların, pek çok ülkeyi etkisi altına alacak kadar güçlü açlığın ve yoksulluğun ardından kalkınma yardımı kavramı ve dış yardım reformu yeniden gündeme geldi. Kalkınma yardımlarının ilgili ülkelere yapılması kadar bu yardımların sistematikleştirilmesi, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi, bilgi paylaşımı ve sürdürülebilir işbirliği projeleri önem kazandı. Bu doğrultuda Kore Cumhuriyeti’nin Busan kentinde 29 Kasım-1 Aralık 2011 tarihinde düzenlenecek olan 4. Yüksek Forumun konu başlığının ‘yardımların etkinliği’ hakkında olması kararlaştırıldı.

Forum, 90’lı yıllardan bugüne kadar ihtiyaçlar çerçevesinde gündeme gelen birçok uluslararası etkinliğin parçası olması bakımından önem kazanıyor. 4. Yüksek Forum, yardım eden ve yardım alan ülkelerin buluşma platformu olacak. Farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelerden gelecek parlamento yetkililerinden, hükümet temsilcilerinden, sivil toplum kuruluşu üyelerinden ve özel sektör görevlilerinden oluşuyor. Yaklaşık 2000 delegenin katılımı ile gerçekleştirilecek forumda küresel gelişme, kalkınma yardımlarını etkin kılmanın yolu, milenyum kalkınma hedeflerine ulaşmak için yapılması gerekenler ele alınacak. Ayrıca ülkelerin kalkınma yardımı konusunda verdiği sözler ve bu yardımların ilerlemeye katkısı değerlendirilecek. Busan Yüksek Forumunun sonunda bir deklarasyon yayınlanacak.

Roma (2002), Paris (2005) ve Akra’dan (2008) sonra bu yıl Busan’da gerçekleştirilecek olan 4. Yüksek Düzeyli Forum’da  kabul edilecek sonuç belgesi önümüzdeki 15 yılın “kalkınma yardımı” ve “işbirliği” süreçlerine ışık tutacak.

Dünya ülkelerinin ortak gelişmişlik standartlarını yakalaması için umut verici bir gelişme olan bu forum ile farklı gelişmilik düzeyindeki ülkelere yeni roller tanımlanarak, insan hakları, çevresel değerler ve sürdürülebilir politikalar korunabilecek. Daha iyi ve daha yaşanılabilir bir yeryüzü için bir araya gelen 2000 delege, zirve süresince uluslararası işbirliği hakkındaki bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşacak.

4. Yüksek Düzeyli Foruma ABD Dışişleri Bakanı Hilalry Clinton ve OECD Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) Başkanı J. Brian Atwood başta olmak üzere pek üst düzey yetkili katılacak. Türkiye’yi temsilen zirveye katılan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar Çam, program süresince uluslararası işbirliği ve kalkınma konularında pek çok ikili görüşme gerçekleştirilecek. Son olarak TİKA Başkanı, ülkemiz için özel anlamı haiz Busan BM Anıtsal Mezarlığı bünyesinde yeralan Türk Şehitliği’ni ziyaret edecek.

Daha geniş bilgi için http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/

Sonraki Haber

TİKA, 4. Yüksek Düzeyli Foruma Katılmak İçin Busan'da

160 ülkeden gelen yaklaşık 3500 katılımcının iştiraki ile gerçekleştirilen ‘yardımların etkinliği’ konulu 4. Yüksek Düzeyli Forum, Kore Cumhuriyeti’nin Busan kentinde 29 Kasım-1 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirildi. ABD Dışişleri Bakanı Hilalry Clinton ve OECD Kalkınma Yardımları...