Haberler

12 Eylül 2017

TİKA Desteğiyle Cezayir Tarihinde Osmanlı Dönemi Gerçekleri Gün Yüzüne Çıkarılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir II Üniversitesi Tarih Bölümünde, Cezayir-Osmanlı İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Muhammed Derradj’ın ortak geçmişimize ışık tutmak adına kaleme aldığı “Osmanlı Kaynaklarında Cezayir” isimli kitabını yayımladı.

Arapça olarak hazırlanan eser, Arap ve Batı kaynaklarında bulunmayan, sadece Osmanlı dönemi Türkçesi ile yazılmış kaynaklarda yer alan bilgiler esas alınarak hazırlandı. Sekiz bölümden oluşan kitapta Piri Reis, Barbaros Hayrettin Paşa, Feridun Ahmet Bey, Kâtip Çelebi, Ahmet Cevdet Paşa ve Evliya Çelebi gibi Osmanlı tarihinin ünlü tarihçilerinin, gezginlerin ve denizcilerinin hayatlarına ve çalışmalarına ışık tutulmuş ve Türk tarihçilerin transkript ettiği önemli Osmanlı belgeleri Arapça ’ya tercüme edilmiş haliyle paylaşıldı. Aynı zamanda, ‘Türkiye’de Yazılan Yükseköğrenim Tezlerinde Cezayirİnceleme ve Değerlendirme’ başlığı altında, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde yazılan tezler incelenerek, tezlere kısaca değinildi. Ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların ve araştırmaların çok az olmasının nedenleri araştırıldı.

Türk-Cezayir ortak tarihine yönelik olarak yazılmış, başta Osmanlı tarihi ve Cezayir-Osmanlı ilişkileri bölümünde okuyan, Cezayirli yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve akademisyenler olmak üzere, bu alanda araştırma yapmak isteyenlerin faydalanabileceği yeterli sayıda kaynak bulunmamakta. Batılı kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmış mevcut çalışmalar ise çoğu zaman gerçekleri yansıtmıyor.

TİKA desteğiyle yayımlanan Cezayirli Osmanlı tarihçisinin bu eseri, esas olarak ortak tarihe bir iç bakış, dostluk ve kardeşliğin pekişmesi adına bir köprü ve gelecekte de sürdürmeyi planladığımız işbirliği projelerine bir örnektir. Ayrıca bu kıymetli eserin, Cezayir halk ve üniversite kütüphaneleri başta olmak üzere Cezayir genelinde dağıtımı TİKA tarafından sağlanacak.

Sonraki Haber

TİKA’dan Meksika’nın Chiapas Eyaletindeki 8 Köy Okuluna Kütüphane Kurulumu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Meksika’nın güneyinde yerlilerin yoğun olarak yaşadığı Chiapas Eyaletinde farklı bölgelerdeki 8 okula kütüphane kurulumu gerçekleştirildi. Meksika Eğitim Kalkınma Ulusal Konseyi (CONAFE) Meksika Federal Hükümetine bağlı bir kurum...