Haberler

09 Ekim 2012

TİKA, Sudan'da Tek Hazine Hesabı Kurulması Çalışmalarına Öncülük Ediyor

Sudan Federal Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Sudan’daki kamu gelir ve harcamalarının takip, tespit ve ödeme işlemlerinin Merkez Bankası ile Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığınca yürütüldüğü, buna karşın iki kurum tarafından icra edilen işlemlerin kullanılan hesap sistemlerinin farklılığı nedeniyle istenen biçimde takip edilemediği ifade edilmektedir. İki sistem arasındaki farklılığın ortadan kaldırımlası amacıyla Merkez Bankası ile ortaklaşa yürütülen gelir toplama işlemlerinin daha rasyonel, daha şeffaf ve daha az masraf ile gerçekleştirilebilmesi, gelirlerin tek bir hesapta görülebilmesi, devlet giderlerinin ise tek bir hesaptan havale yoluyla yapılabilmesi amacıyla ülkemizde halihazırda uygulanan Tek Hazine Hesabı (Treasury Single Account) Sisteminin Sudan Federal Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı ile Merkez Bankası birimlerince anlık görülebilecek şekilde kurulması konusunda ülkemiz kurumlarının teknik desteğine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Sudan Hükümetinin talepleri doğrultusunda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Sudan Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı ile Sudan Merkez Bankası ile T.C. Hazine Müsterşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğinde yürütülen Sudan’da Tek Hazine Hesabı (Treasurz Single Account) Sisteminin kurulum çalışmaları kapsamında 15-21 Nisan 2012 tarihlerindeki 5 kişilik Türk teknik heyetinin Sudan’daki çalışma ziyaretleri esnasında tek hazine hesabının işleyişi kapsamında bütçeleme süreci, gelirlerin tahsili, giderlerin yapılması, kamu idarelerinin banka hesaplarının işleyişi, muhasebe sistemi, nakit ve borç yönetimi ile tüm bu uygulamaların bilgi işlem altyapıları üzerinde ayrıntılı görüşmeler yapıldı. Böylece, Sudan’da Tek Hazine Hesabının geliştirilmesi amacıyla iki ülke arasında geçen sene başlatılan teknik işbirliği ilerletildi.

Sudan Tek Hazine Hesabı Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

İlerleyen teknik işbirliğinin bir sonraki safhası olan, bir yol haritası üzerinde uzlaşılması hususlarında Sudan Federal Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı’ndan 7 kişilik bir heyet Bakanlık Müsteşarı Sayın Yousef Abdalla ELHUSSEİN Başkanlığında 3-6 Temmuz 2012 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etti. Ziyaretin ana amacı kapsamında Nisan 2012 döneminde Sudan’a bir çalışma ziyareti kapsamında gelen Türk teknik heyeti ile Sudan’lı yetkiliker arasında görüşmelerine başlanmış olunan Sudan’da Tek Hazine Hesabı sisteminin kurulması ile ilgili yol haritasının belirlenmesi hususları görüşülmüş olup, bir yol haritası üzerinde anlaşma sağlandı. Söz konusu yol haritasına göre Agustos 2012 dönemi sonuna kadar Tek Hazine Hesabı Sistemi’nin teknolojik altyapısı hazırlanacak, sistemin uygulanışı üzerine bir taslak ve Nakit Talep Sistemi’nin (Cash Request System-CRS) ve açık tarihli olarak çek ödemelerinin (check paymeents) azaltılması ve kaldırılması konularında sözlü olarak dile getirilen hedeflerin resmi nitelik kazanması, temasların artarak ve derinleşerek sistemin kurulumunun, işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması safhalarına geçişler konusunda görüşmeler devam ediyor.

Sonraki Haber

Kalkınma İşbirliği Karadağ'da Eğitim Projeleri ile Güçleniyor

Ülkelerin sosyal, siyasal, ekonomik ve beşeri gelişmişlik düzeyini etkileyen en önemli faktörlerden biri de eğitimdir. Bireyin eğitim seviyesi arttıkça, bunun toplumsal etkisi hızlı bir şekilde yankısını bulmaktadır. Sağlıklı nesiller yetiştirmekten nitelikli iş gücüne sahip olmaya...