Haberler

13 Haziran 2013

TİKA'dan Azerbaycan Merkez Bankası Heyetine Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın personeline yönelik olarak 2011 yılından bu yana eğitim tecrübe paylaşımı programları düzenleniyor. Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın katkılarıyla toplam 8 uzmana bankacılık alanında Ankara ve İstanbul’da eğitim verildi.

TİKA tarafından 2013 yılında Azerbaycan Merkez Bankası heyetine yönelik düzenlenen programlar kapsamında; Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile işbirliği halinde iki ayrı çalışma düzenlendi.

Merkez Bankası ile yapılan program kapsamında, İnsan kaynakları, Kredi kayıt sistemi, Dış ilişkiler – Lojistik hizmetler başlıklarında Ankara ve İstanbul’da iki ayrı program düzenlendi. 27-28 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen eğitimlere 3, 27-31 Mayıs tarihlerindeki eğitime ise 2 uzman olmak üzere toplam 5 Azerbaycanlı uzman bankacılık alanında eğitim aldı.

Merkez Bankası tarafından İstanbul’da verilen eğitim programlarında İnsan kaynakları, Personel yönetimi, Performans değerlendirme süreci, Risk yönetimi, Bankacılık ve finans sistemi başlıkları konularında eğitim verildi. Ankara’da uygulanan programda ise, Lojistik destek hizmetleri, İletişim ve dış ilişkiler konularında seminerler düzenlendi.

Azerbaycan Merkez Bankası uzmanları için, 9-12 Haziran 2013 tarihlerinde de Ankara’da BDDK ile işbirliğinde seminerler verildi. 3 uzmanın katıldığı bahse konu programda ise Türkiye’de bankacılık sistemi başlığı ele alındı. Buna göre ülkemizde bankacılığın yapısı, hesap verme sistemi ve geliştirilmesi, finansal piyasalara ilişkin çalışma yapıldı. Düzenlenmiş olan söz konusu programlar kapsamında bilgi, birikim ve deneyimler paylaşılmış; ortak sorunlar ve onlara karşıt çözümler tartışıldı.

Azerbaycan Merkez Bankası personeli için bu yıl uygulanan programlardan 8 uzman yararlandı. Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen çalışmalarda seminerler dışında, TİKA tarafından sosyal programlar uygulandı. Hızlı bir şekilde gelişmekte olan Azerbaycan ekonomisi ve finans sistemi, yeni adımlar atarak karşısına çıkan problemleri karşılıklı eğitim paylaşımlarıyla düzenlemeye çalışıyor.

TİKA’nın Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde de, bu türden kapasite geliştirmeyi amaçlayan programlara büyük önem veriliyor. Eğitimden, sağlığa, tarıma ve mali konulara kadar pek çok alanda hayata geçirilen söz konusu çalışmalar aynı zamanda iki ülke kurumları arasındaki işbirliğinin ve paylaşımların artmasına da hizmet ediyor.

Sonraki Haber

TİKA Desteğiyle Düzenlenen Altıncı Dönem Türk Cumhuriyetleri Eğitim Programı Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Ekonomi Bakanlığı arasında 2 Temmuz 2007 tarihinde imzalanan, Türkiye ve bölge ülkeleri arasında karşılıklı olarak ekonomi ve dış ticaretinin tanıtılması amaçlayan işbirliği protokolü kapsamında bu yıl altıncısı gerçekleştirilen...