Haberler

15 Ocak 2020

Türkiye Ekonomik Stratejik Planların Hazırlanması Tecrübesini Azerbaycan ile Paylaşıyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından orta vadeli giderler, bütçe, tahminler ve makroekonomik planlama alanlarında yürütülen çalışmaların desteklenmesi amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye’de tecrübe paylaşımı programı düzenlendi.

Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sevinc Hasanova’nın başkanlığındaki heyet, strateji planların hazırlanması ve uygulaması, tahmin süreçlerinin geliştirilmesi, orta vadeli giderler ve makroekonomi, ekonomik modellemeler konularında düzenlenen tecrübe paylaşımı programı çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görüşmeler gerçekleşti.

Tecrübe paylaşımı programının ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda Azerbaycanlı heyete “Türkiye’de Planlama; On Birinci Kalkınma Planı”, “Makroekonomik Politika Çerçevesi”, “Strateji planlama ve sektörel planlama”, “Kamu yatırım planlama”, “Ekonomik modellemeler ve tahmin” konularında sunumlar yapıldı ve fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Türkiye’de tecrübe paylaşımı programı çerçevesinde Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sevinc Hasanova ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu arasında görüşme gerçekleşti. Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasında ekonomik iş birliği geliştirilmesi imkanları değerlendirildi ve karşılıklı tecrübe aktarımı programlarının hayata geçirilmesi hususunda mutabakat sağlandı. Görüşmenin ardından, Azerbaycanlı heyete “Makroekonomik tahmin süreci”, “Orta vadeli harcamalar , “Kamu mali yönetimi ve dönüşümü” konularında sunumlar yapıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin Türkiye’de tecrübe paylaşımı programı kapsamında aynı zamanda Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ziyaret edildi.

Ziyaret programının sonunda Sevinc Hasanova Başkanlığındaki heyet, TİKA Başkan V. Serkan Kayalar ile de görüştü.  TİKA’nın Azerbaycan ve Türkiye arasında her alanda köprü rolünü üstlendiğini ve Azerbaycan’ın bağımsızlığından bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Hasanova, TİKA’ya teşekkür etti.  

TİKA Başkan V. Serkan Kayalar, kardeş ülke Azerbaycan’ın son yıllarda önemli gelişmelerin gözlemlendiğine dikkat çekti. Son dönemlerde kalkınma hedefli reformların gerçekleştirildiğini vurgulayan Kayalar, TİKA’nın bundan sonra da Azerbaycan’ın kurum ve kuruluşları ile iş birliğinin devam ettirileceğini söyledi. Taraflar arasında 2020 yılı içerisinde karşılıklı tecrübe paylaşımı programlarının sayısının arttırılması, kısa ve uzun dönemli uzman görevlendirilmesi konularında mutabakat sağlandı.

Azerbaycan’da yapılan son idari düzenlemeler ile vergi, özelleştirme konuları başta olmak üzere birçok sektörle ilgili önemli görev ve sorumluluklar verilmişti.

Sonraki Haber

Türkiye Tarım Tecrübesini Gürcistan ile Paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Gürcistan Tarım Uzmanları Eğitim Programı” kapsamında Kromatograf Medotu, Antibiobiklerin Belirlenmesi, Arıcılıkta Çiçek Tozu Testi...