Haberler

22 Şubat 2012

Türkiye, Gagauz Türkleri'ne Yönelik Projelerine Devam Ediyor

Gökoğuzlar (Gagauz Türkleri) günümüzde Moldova başta olmak üzere Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan’da yaşamaktadır. Gökoğuzlar kendi şiveleriyle ve cümle yapılarıyla Anadolu Türkçesi konuşmaktadır. Gökoğuz kaynakları dünyada 250.000 dolayında Gökoğuz olduğunu belirtmektedir. Bunun yaklaşık 170.000’i Moldova’da ve esas itibarıyla ülkenin güneyinde yaşamaktadır. Gökoğuz Yeri’nin nüfusu 155.600’dir ve bu sayı 4 milyon dolayında olan Moldova nüfusunun %4,6’sına tekabül etmektedir.

Türkiye, Gökoğuz Yeri ile olan ilişkilere özel önem atfetmekte ve Gökoğuz halkını Moldova Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin pekişmesine yardımcı olan bir köprü olarak görmektedir. Soydaşlarımız Gökoğuzların mevcudiyeti bu ülke ile ilişkilerimizin önemini arttırmaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kurulduğu 1992 yılından bu yana eğitim, sağlık, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, su ve sanitasyon, tarım sektörlerinde yaklaşık 200 proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Projeler gerçekleştirilirken; ülkemizle, kültürel, etnik ve tarihsel bağları bulunan Gökoğuzların Moldova’nın bir parçası olarak ve kültürel kimliklerini koruyarak gelişmesi amaçlanmaktadır.

TİKA tarafından 2011 yılında Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’ne yönelik olarak 37 Proje ve faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Gökoğuz Bölgesi Çadır Lunga Futbol Sahası Tadilatı

Çadır Lunga şehir stadyumunun zeminin iyileştirilmesi ve tribünlerin inşası projesi ile şehrin modern bir spor sahasına kavuşması amaçlanmaktadır. 2012 yılı Temmuz ayında projenin tamamlanması öngörülmektedir.

II. Uluslararası Ekonomi Forumu

Gökoğuz Yeri Başkenti Komrat’ta düzenlenen II. Uluslararası Ekonomi Forumunun düzenlenmesine destek sağlanmaktadır.
Gökoğuz Bölgesi Vulkaneşti Bölge Hastanesi Tedavi Teşhis Merkezi Giriş Katı Tadilatı
Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde Vulkaneşti şehrinde bulunan Bölge Hastanesinin 1. Katının ameliyathane, yoğun bakım, hasta kabul ve röntgen bölümleri ile tüm hastanenin kalorifer ve doğalgaz tesisatlarının yenilenmesine yönelik proje ile Vulkaneşti şehri modern bir hastaneye kavuşmuştur.

Kıpçak Köyü Su Kuyuları

Kıpçak Köyüne su sağlayan 3 adet artezyen kuyularının rekonstrüksüyonu sağlanmıştır. 10.000 nüfuslu Kıpçak köyü yaşayanlarının tamamı temiz içme suyuna kavuştur.

Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı

Moldova’da kırsal halkın gelir seviyesini yükseltecek gelir getirici faaliyetler için hayvancılık projelerinin hazırlanıp uygulanması kapsamında Moldova’da etüd çalışmaları yapılarak Moldova Cumhuriyeti ve Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde hayvancılığın geliştirilmesi ve bu sektörden gelir elde eden halkın yaşam güvenliğinin sağlanması için bir projenin 2011 yılı içinde uygulanması uygun görülmüş ve bu çerçevede Başkanlığımızca Moldova Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı’nın hazırlanarak bu ülkede uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda iki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmek ve tarımsal işbirliğini geliştirmek amacıyla TİKA ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı arasında Moldova Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı’na ilişkin bir protokol 14 Ocak 2011 tarihinde imzalanmıştır.

Beşalma Lisesi Tefrişatı

Gökoğuz Yeri Özer Bölgesi’nde bulunan Beşalma Lisesinin Tefrişatı TİKA tarafından yapılmıştır. Bu proje ile 6 dersliğin eğitim araç-gereçleri yenilenmiş ve 698 öğrenciye hizmet veren lisede öğrencilerin daha iyi fiziksel şartlarda öğrenimlerine devam etmesi sağlanmıştır.

Türkiye, Gökoğuzların her alanda kalkınmaları için elinden gelen yardımı yapmaktadır. Gökoğuz Yeri yönetimince iletilmiş bulunan talepler titizlikle incelenmekte, imkânlar ölçüsünde karşılanmıştır. Ülkemiz özellikle son döndemde Gagauz Türklerine yönelik olarak pek çok sektörde proje ve faaliyet gerçekleştirmektedir.

Sonraki Haber

Türkiye'nin Somali Yardımları Dünya Kamuoyunda

Uluslararası Somali konferansına katılmak için dünya liderleri Londra’da buluştu. Konferansa Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Konferans dolayısıyla Türkiye’nin Somali yardımları tekrar gündeme geldi. Türkiye Somali’deki Çalışmalarına Devam Ediyor Somali’de en çok görülen yabancılar listesinin birinci...