Haberler

24 Şubat 2012

Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi 2011 Yılı Değerlendirmesi

Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde 2007-2008 yıllarında pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk’ta ve Kırgızistan’da başlatıldı. Projeye 2008-2009 yıllarında Kazakistan, Türkmenistan ve Moğolistan, 2010 yılında Bosna-Hersek ve 2011 yılında Azerbaycan ile Özbekistan dâhil edildi.

2007 yılından bu yana ilgili ülkelerin Emniyet Teşkilatı çalışanlarına suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Türkiye, güvenlik konusundaki bilgi ve deneyimini diğer ülkelerle paylaşıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda polis uygulamalarında uluslararası standartlara ulaşılması, bölgesel güvenlik sorunlarıyla mücadele anlayışının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Arnavutluk

2011 yılı eğitim programı doğrultusunda Arnavutluk Cumhuriyeti’nde 26-30 Eylül 2011 tarihleri arasında “Hırsızlık Suçu Soruşturma Teknikleri Kursu” ve 14-18 Kasım 2011 tarihleri arasında ülkemizde “İleri Seviye İletişim Teknolojileri ve Uygulaması Kursu” düzenlendi. Söz konusu kurslarda Türkiye’de 15 Arnavutluk’ta 20 kişi olmak üzere toplam 35 kişiye eğitim verildi.

Azerbaycan

Azerbaycan’da 06-10 Haziran 2011 tarihleri arasında İhtiyaç Analizi Ziyareti gerçekleştirilmiştir. 31 Ekim-02 Kasım 2011 tarihleri arasında ülkemizde “İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Kursu”, 14-20 Kasım 2011 tarihleri arasında ülkemizde “Terörle Mücadele Temel Eğitimi Kursu”, 21 Kasım-9 Aralık 2011 tarihleri arasında Azerbaycan’da “Olay Yeri İnceleme Temel Eğitimi Kursu” tamamlandı. Söz konusu kurslarda Türkiye’de 21 Azerbaycan’da 10 kişi olmak üzere toplam 31 kişiye eğitim verildi.

Bosna-Hersek

19-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te “Çevik Kuvvet Temel Eğitimi Kursu”, 03-07 Ekim 2011 tarihleri arasında ülkemizde “Uyuşturucu Suç Soruşturmaları Kursu”, 17 – 28 Ekim 2011 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te “Çocuk Polisi Temel Eğitimi Kursu”, 05 – 09 Aralık 2011 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te “Cinayet Suçu Soruşturma Teknikleri Kursu”, 05 – 30 Aralık 2011 tarihleri arasında ülkemizde “Olay Yeri İnceleme ve Veri Toplama Kursu” düzenlendi. Söz konusu kurslarda Türkiye’de 23 Bosna-Hersek’te 104 kişi olmak üzere toplam 127 kişiye eğitim verildi.

Kazakistan

16-28 Mayıs 2011 tarihleri arasında Kazakistan’da “Kan Serpintileri Seyir Analizi Kursu”, 04-11 Temmuz 2011 tarihleri arasında ülkemizde “Organize Suç İstihbaratı Kursu”, 12-16 Eylül 2011 tarihleri arasında Kazakistan’da “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Polisin Rolü Kursu”,21-25 Kasım 2011 tarihleri arasında ülkemizde “İleri Seviye İletişim Teknolojileri ve Uygulaması Kursu” düzenlendi. Söz konusu kurslarda Türkiye’de 24 Kazakistan’da 43 kişi olmak üzere toplam 67 kişiye eğitim verildi.

Kırgızistan

04 – 10 Temmuz 2011 tarihleri arasında Kırgızistan’da “Terörle Mücadele İstihbaratı Kursu”, 11 – 15 Temmuz 2011 tarihleri arasında ülkemizde “Yönetici Semineri Kursu”, 05 – 09 Eylül 2011 tarihleri arasında ülkemizde “Örgütlü Suç Soruşturmaları Kursu”, 12 – 23 Eylül 2011 tarihleri arasında Kırgızistan’da “Çocuk Polisi Temel Eğitimi Kursu”, 17 – 28 Ekim 2011 tarihleri arasında ülkemizde “İç Güvenlik İstihbaratı Kursu” düzenlendi. Söz konusu kurslarda Türkiye’de 36 Kırgızistan’da 41 kişi olmak üzere toplam 77 kişiye eğitim verildi.

Özbekistan

2011 yılı eğitim programına dâhil edilen Özbekistan’a yönelik olarak; 19 – 30 Eylül 2011 tarihleri arasında ülkemizde “Çevik Kuvvet Temel Eğitimi Kursu”,26 – 30 Eylül 2011 tarihleri arasında Özbekistan’da “Risk Analizi ve Uyuşturucu Arama Teknikleri Kursu”,24 – 28 Ekim 2011 tarihleri arasında Özbekistan’da “Terörle Mücadele Bağlamında Radikalleşme Süreci ve Radikalleşmenin Engellenmesi Kursu”,14 – 18 Kasım 2011 tarihleri arasında Özbekistan’da “Soruşturma Mülakatı ve İfade Alma Analizi Kursu” düzenlendi. Söz konusu kurslarda Türkiye’de 10 Özbekistan’da 61 kişi olmak üzere toplam 71 kişiye eğitim verildi.

Türkmenistan

20 Haziran – 1 Temmuz 2011 tarihleri arasında Türkmenistan’da “Çocuk Polisi Temel Eğitimi Kursu”,20 – 24 Haziran 2011 tarihleri arasında Türkmenistan’da “Oto Hırsızlığı ile Mücadele Kursu”,17 – 30 Eylül 2011 tarihleri arasında ülkemizde “İç Güvenlik İstihbaratı Kursu”,14 – 18 Kasım 2011 tarihleri arasında Türkmenistan’da “İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Kursu” düzenlendi. Söz konusu kurslarda Türkiye’de 8 Türkmenistan’da 67 kişi olmak üzere toplam 75 kişiye eğitim verildi.

2011 yılı sonu itibariyle toplam 73 eğitim programı düzenlendi, 1358 kişinin bu eğitimlerden faydalanması sağlandı.

Afganistan ve Orta Asya Ülkelerinde Uyuşturucu İle Mücadele Projesi

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü (TADOC) işbirliğinde; NATO-Rusya Konseyi (NRC) tarafından yürütülmekte olan “Afganistan ve Orta Asya Ülkeleri Kanun Uygulayıcı Personelinin Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi” konulu proje kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından;

• 18 – 29 Nisan 2011 tarihleri arasında Kazakistan’da “Operasyonel Polis Taktikleri Eğitim Programı”

• 16 – 27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Kırgızistan’da “Organize Suç Soruşturmaları Eğitim Programı”

• 09 – 11 Mayıs 2011 tarihleri arasında Türkiye’de “Sorgulama ve Mülakat Teknikleri Çalıştayı”

• 27 Haziran – 8 Temmuz 2011 tarihleri arasında Kazakistan’da “Kontrollü Teslimat Eğitim Programı”

• 06 – 17 Haziran 2011 tarihleri arasında Pakistan’da “Suç İstihbarat Analizi Kursu”

• 11 – 22 Temmuz 2011 tarihleri arasında Afganistan’da “Risk Analizi ve Uyuşturucu Arama Teknikleri”

• 12 – 16 Eylül 2011 tarihleri arasında Özbekistan’da “Suç İstihbarat Analizi Kursu”

• 14 – 25 Kasım 2011 tarihleri arasında Türkmenistan’da “Uyuşturucu Suç Soruşturmaları Kursu”

düzenlendi.

Uluslararası Lisansüstü Eğitim Projesi

TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen “Uluslararası Lisansüstü Eğitim Projesi” kapsamında, Polis Akademisi Başkanlığında yüksek lisans yapan 5 öğrenciye 2010 yılında; 2011 yılında ise Filistin ve Bosna-Hersek’in de dâhil edilmesiyle 8 kişiye Başkanlığımızca burs verildi.

“UNODC İle İşbirliğinde Türkmen-Özbek Sınırındaki Farap Sınır Kontrol Kapısının Güçlendirilmesine Destek” Projesi

TİKA tarafından geçmiş yıllarda Türkmenistan’ın sınır güvenliği ve uyuşturucu ile mücadele alanında faaliyet gösteren kolluk kuvvetlerinin altyapı ve insan kaynakları performansının pekiştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC) ile işbirliği içinde birçok projeler gerçekleştirildi.

UNODC Türkmenistan Ofisinin yasadışı uyuşturucu ticareti ile mücadele alanında işbirliğinde gerçekleştirilen projelerin ülke çapında büyük memnuniyet uyandırdığı belirtilerek “Türkmen-Özbek sınırındaki “Farap” sınır kontrol noktasında sınır kontrolünün sağlamlaştırılması” konusunda yapılan çalışmaların TİKA tarafından desteklendi. Türkmenistan Gümrük Kurumu bünyesinde uyuşturucu ve kimyasal maddelerin tespiti için ön analiz laboratuarı kuruldu, söz konusu laboratuarda çalışacak uzman-kimyagerler için eğitim programı düzenlendi. Uyuşturucu maddelerin aranması ve bulunmasını teminen 2 dedektör köpeğin sağlandı ve 2 hayvan terbiyecisinin eğitim programlarına katılması sağlandı. Uyuşturucu ticareti ile mücadele için gerekli bilgi bankasın ve taşıt plakalarının kayıt sisteminin kuruldu, bu sistemleri kullanacak görevliler gerekli eğitim programlarına katıldı. Söz konusu eğitimler için uyuşturucu maddelerin aranması ve bulunmasını teminen 2 dedektör köpek (Belçika çoban köpeği) TİKA tarafından satın alındı. Temin edilen uyuşturucu dedektör köpek ve köpek eğiticileri (2 Türkmen uzman) 7 Mart – 10 Haziran 2011 tarihleri arasında ülkemizde eğitime tabi tutuldu. “Türkmen-Özbek sınırındaki Farap sınır kontrol noktasında sınır kontrolünün sağlamlaştırılması”amacıyla 24 – 26 Haziran 2011 tarihleri arasında Aşkabat’ta Türkmenistan ve sınır komşu ülkeleri arasında sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla uyuşturucu ile mücadele konusunda bölgesel bir konferans düzenlendi. Söz konusu konferans TİKA tarafından desteklendi.

Uluslararası Polis Akademileri Birliği

Polis Akademileri arasında iletişime ve ortaklığa dayalı etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı bilgi ve deneyim değişimine imkân verecek ortak bir platform oluşturmak amacıyla öncelikle Polis Akademisi Başkanlığı’nda öğrencisi bulunan ve diğer dost ve kardeş ülkelerin Polis Akademileri veya denk kurumları arasında 2 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da Uluslararası Polis Akademileri Birliği kuruldu. Birliğe, TİKA’nın koordinasyonunda Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Etiyopya, Filistin, Gürcistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Pakistan, Sudan, Tacikistan, Türkmenistan’dan katılımcılar geldi.

Vücut İzleri Geliştirme Laboratuarı Kurulması Projesi

Türkiye ile Sudan arasında ikili ilişkiler çerçevesinde 5 Ağustos 1992 tarihinde “Güvenlik İşbirliği Anlaşması” imzalanmış ve iki ülke arasındaki ilişkiler artarak devam etti. 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sudan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda her iki ülke Polis Teşkilatları arasında güçlü bir bağ kuruldu.

TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Sudan’ın başkenti Hartum’da “Vücut İzleri Geliştirme Laboratuarı Kurulması Projesi” ile olay yerinden delillerin toplanmasından başlayıp uzman incelemesi raporlarının mahkeme önüne ulaşmasına kadar takip edilen yolda işlenen suçları araştırmada Sudan Polisine katkı sağladı.
Laboratuar malzemeleri TİKA tarafından Sudan Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Bosna-Hersek Federal Polis Akademisi Reviri Tadilat ve Donanımı

Uluslararası Polis Eğitim Projesi” kapsamında, Bosna-Hersek’te Federal düzeyde polislik eğitimi veren önemli bir eğitim kuruluşu o Vraca Polis Akademisi 1992 – 1995 yılları arasındaki Bosna savaşı sırasında stratejik bir rol oynadı. Bosna-Hersek’in AB adaylık süreci içinde talep edilen en önemli müzakere başlıklarından birisinin Ulusal Polis Teşkilatının yapılandırılması amacıyla Bosna-Hersek Polis Akademisi öğrencilerinin ihtiyacını karşılamak üzere revir odalarının tadilatı ve gerekli tıbbi malzemeler TİKA tarafından temin edildi.

Dünya Çocuklarının Mutlu Geleceği İçin 3. “Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu”

20-22 Nisan 2011 tarihleri arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı himayelerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü organizasyonunda Ankara’da “Çocukların Madde Bağımlılığından Korunması” konulu teması ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu”na TİKA’nın koordinasyonunda ilgili ülkelerden uzmanların katılıması sağladı.

Sonraki Haber

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, TİKA Astana Program Koordinasyon Ofisini Ziyaret Etti

Kazakistan’ın başkenti Astana’nın “2012 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti” olması dolayısıyla yapılan açılışa ve Türk Dünyası Kültür Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Astana’ya gitti. Bakan Günay, Kazakistan programı doğrultusunda 25 Şubat 2012 günü Türk İşbirliği ve...