Haberler

17 Şubat 2012

Uluslararası Teknik Eğitim Programı Katılımcıları Sertifika Töreni

21. yüzyılda bilişim teknolojisi güçlü bir iletişim kaynağı haline geldi. Teknolojik gelişmeler; coğrafik, ekonomik ve toplumsal sınırlar arasında sert çizgileri ortadan kaldırırken; bilişim teknolojileri, ülkelerin vizyonunu uluslararası alana taşıyor. Bu gelişmenin bir ürünü olarak Ortadoğu, Kafkaslar, Afrika, Asya ve Balkan ülkelerinde bölgesel iş fırsatları doğuyor. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün yaptığı çalışmalarda telekomünikasyon sistemlerinin geliştirilmesi ayrı bir önem arz eediyor. Dünya piyasalarına girebilmek, temel hizmetlerin dağıtımını iyileştirmek ve sürdürülebilir gelişme olanaklarını arttırmak için bilişim teknolojileri her geçen gün önemini artıyor.

4 Ülkeden 7 Katılımcı Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Konusunda Eğitim Aldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) , Alcatel-Lucent, Ericsson ve Huawei firmalarının işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Teknik Eğitim Programı tamamlandı. Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya ve Sudan’dan eğitim için gelen uzmanlara sertifikaları 17 Şubat 2012 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Konferans Salonunda düzenlenen bir törenle verildi. Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve BTK Başkanı Tayfun Acarer törende konuşma yaptı.

Binali Yıldırım: Türkiye Konumu İtibariyle Doğudan Batıya Batıdan Doğuya Yolların Geçtiği Bir Ülke Olmakla Kalmıyor, Aynı Zamanda Medeniyetlerin Buluşmasına Da Ev Sahipliği Yapıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım yaptığı konuşmada” Bilgi toplumu yolunda atılan adımlar meyvesini veriyor” dedi. Yıldırım Türkiye’de bilgi ve iletişim toplumu olma yolunda atılan adımların meyvesini vermeye başladığını söyledi. Bir ülkenin kendi sınırları içinde gelişmiş olmasının, bilişim alt yapısını kurmasının veya bilgi toplumu anlamında vatandaşlarına her türlü hizmeti sunmasının tek başına anlam ifade etmeyeceğine dikkatleri çekti. Önemli olanın aynı hizmetlerin, yaşam kalitesinin ve erişebilirliğin, komşu ülkelere ve uluslararası düzeyde herkese eriştirilmesi olduğunu söyleyen Bakan Yıldırım, Türkiye’nin konumu itibariyle doğudan batıya batıdan doğuya yolların geçtiği bir ülke olmakla kalmadığını, aynı zamanda medeniyetlerin buluşmasına da ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Türkiye’nin bu tarihi gerçeği ve geçmişinin bugün ve gelecek için önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Yıldırım, ’’18. ve 19. yüzyıllarda tarım, 20. yüzyılın başlarında sanayi devrimi ve bugünde bilişim, bilgi çağını tüm hızıyla yaşıyoruz. Devasa fabrikalarda çalışan yüz binlerce insanın ve tesislerin yerini, bir masa, bilgisayar ve çip aldı. ’Aynı üretimin hatta daha fazlasını yüksek bir hızla yapabilir hale geldik. Süratle bilgi toplumuna doğru giden bu yolda, bölgesel ve ülke içindeki sayısal uçurumun ortadan kaldırılması en önemli hedeflerimiz arasında yer almalı’’ dedi. Bugün 2,5 milyar insanın internetle 7 gün 24 saat iletişim halinde olduğunu vurgulayan Ulaştırma Bakanı, ’’Unutmayalım ki 1,5 milyara yakın da hala hiçbir haberleşmesi olmayan insan var. Bu bize çok önemli bir sorumluluk getiriyor. Türkiye yaptığı çalışmalarla gerçekleştirdiği programlarda, asla olaya menfaat açısından bakmadı. Nerede desteğe ihtiyacı olan, sıcak bir ilgiye olan ülke varsa hesap kitap yapmadan gizli gündemi olmadan onların yanında yer almış ve onların acılarını, yoksunluklarını ortadan kaldıracak tedbirlere ve çalışmalara ortak olmuştur’’ dedi. Bakan Yıldırım, İngilizce olarak seslendiği kursiyerlere, işbirliğinin önemini anlatarak, iletişimin yayılmasıyla ilişkilerin de gelişeceğini söyledi.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam: Bu Projelerle Türkiye’nin Bilgi ve Deneyimini Diğer Ülkelerle Paylaşıyor; Farklı Gelişmişlik Düzeyindeki Ülkeleri Ortak Dünya Standartlarında Buluşturmak İçin Çalışıyoruz

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, törende yaptığı konuşmada, “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) bilişim teknolojisine erişimi yaygınlaştırmak ve sektördeki gelişimi hızlandırmak için dünyanın birçok ülkesindeki uzmanlara verilen eğitim projelerine katkıda bulunmaktadır. 2011 yılında ICT (International Communication Technology) Zirvesi ve Avrasya Bilişim Zirvesi TİKA’nın içinde bulunduğu programlardır. Türkiye’nin bilişim teknolojileri konusunda sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri diğer ülkelerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

TİKA ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile gerçekleştirilen işbirliği neticesinde Uluslararası Teknik Eğitim Projesi kapsamında Bosna-Hersek, Sudan, Kosova ve Makedonya’dan gelip bu programı başarı ile tamamlayan uzmanları tebrik eden, Dr. Çam böyle bir hizmeti sunmuş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Bu projelerle Türkiye’nin bilgi ve deneyimini diğer ülkelerle paylaşıyor; farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeleri ortak dünya standartlarında buluşturmak için çalışıyoruz. Bu programa katılan Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya ve Sudan’da bugüne kadar eğitim, sağlık, güvenlik, hukuk, bilişim alanında pek çok proje gerçekleştirdik. Yaptığımız projelerin hibe destekli değil proje tabanlı olmasına önem veriyoruz.” cümleleri ile uluslararası işbirliği projelerinin önemini vurgulayan TİKA Başkanı, “Türkiye’de eğitim alan uzmanların, ülkelerine döndüklerinde en iyi şekilde hizmet vereceklerine ve iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının gelişmesine vesile olacaklarına inanıyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer: İşletmeler Bir Araya Geldi, Çok Güzel Eğitim Programı Ortaya Çıktı

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer de törende yaptığı konuşmada, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Sudan’dan gelen konukların, 1,5 aydır Türkiye’de olduklarını ve bilişim teknolojileriyle ilgili eğitim gördüklerini söyledi. Acarer, ’’İşin ilginç yanı da eğitim programında yer alan üç işletme aslında rakip. Bu işletmeler, bir araya geldiler, çok güzel eğitim programı ortaya çıkardılar. Üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiler’’ dedi.

Katılımcılar adına törende konuşma yapan Kosovalı Mentor Aliçkaj, programının çok yararlı olduğunu belirterek, Türkiye’ye teşekkür etti. 4 ülkeden eğitim programına katılan 7 uzmana sertifikalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.

Sonraki Haber

TİKA'dan Arnavutluk Cumhuriyeti'nde Yaşayan Mültecilere Destek

İç savaş, şiddet, çevre felaketleri gibi nedenlerden dolayı dünya üzerindeki mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Kriz bölgelerinin sayısındaki yükseliş mültecileri doğrudan etkiliyor. Her dört mülteciden üçü, 3. Dünya ülkelerinden birinde yaşıyor ve milyonlarca mülteci...