Duyurular

15 Ekim 2019

2020 Ocak/Şubat Ayı Staj Başvuru İlanı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 2020 Kış (Ocak-Şubat) Döneminde Staj Yapmak İsteyenlerin Dikkatine

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 2020 Kış (Ocak-Şubat) Döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvurular, 15 Ekim -15 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Stajlar Ocak ve Şubat aylarında Başkanlığımızın ihtiyacına göre 2 ila 4 hafta arası gerçekleştirilecektir.

Başvuru Şartları

Staj başvurularında, başvurunun yapıldığı tarihte lisans 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması şartı aranır.

Staja başvurusu için istenilecek belgeler

 1. Staj başvuru formu (TİKA Staj Yönergesi ekinde yer almaktadır.),
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 3. Başvuru tarihinde 6 aydan eski tarihli olmayan adli sicil raporu,
 4. Yükseköğretim Kurumundan alınan onaylı öğrenci belgesi,
 5. Yükseköğretim Kurumundan alınan not ortalamasını gösterir onaylı transkript,
 6. ÖSYM ve LYS Sonuç Belgesi (Başarı sıralamasını gösteren belge)
 7. 1 adet vesikalık fotoğraf,
 8. Niyet mektubu (El yazısı ile),
 9. Yabancı dil belgesi (Zorunlu değil).

Başvuru Değerlendirme Süreci

 1. Staj programlarına imkanlar ölçüsünde öğrenci kabul edilmektedir.
 2. Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere ibraz edilen belgeler (transkript, ÖSYM Sonuç Belgesindeki başarı sıralaması, yabancı dil sınavı sonucu, adli sicil kaydı, niyet mektubu) dikkate alınmaktadır.
 3. Başvuru değerlendirme sürecine ilgili kurumlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahildir.
 4. Kurum gerekli görmesi halinde mülakat yapabilecektir.

Konaklama, ulaşım, yemek, staj ücreti, staj belgesi, devamsızlık, kıyafet  

 1. Staj programına kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları gerekmektedir.
 2. Staj programı için öğrencilerimize herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 3. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Staj Belgesi” verilmektedir.
 4. Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde Staj Belgesi verilmez.
 5. Stajyerlerin resmi programa uygun bir kıyafetle gelmeleri gerekmektedir.

TİKA 2020 Kış Dönemi Stajına başvurmak isteyenlerin belgelerini eksiksiz tamamlanarak Başkanlığa (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine) şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilenlerin listesi ve kesinleşen staj tarihleri Başkanlığın tika-wp.dev.kultur.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

İlanen duyurulur.

Sonraki Haber

TİKA'dan Arnavutluk'ta Tarım ve Hayvancılık Alanında Uzman Desteği

TİKA'dan Arnavutluk'ta Tarım ve Hayvancılık Alanında Uzman Desteği