Duyurular

24 Nisan 2023

4/B Sözleşmeli Personel İlanı Yedek Aday Bilgileri ve İstenilen Belgeler

Başkanlığımızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 23.12.2022 – 06.01.2023 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 20.02.2023 tarihine kadar evraklarını teslim etmesi istenilen adaylardan asıl sıralamada olup belirtilen süre içerisinde şahsen başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamaya giren adaylardan istenilen belgeler aşağıda gösterilmiştir.

Adaylar 26.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen yedek adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Yedek sıralamasına giren adaylardan evrak teslim etmeyen olması halinde sırasıyla diğer yedek adaylardan evrak istenilecek olup; adaylara ayrıca duyuru yapılacaktır.

Adayların istihdamı ancak tüm belgelerin teslimi sonrası Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde yapılacaktır.

Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1) Atama, Başvuru ve Taahhüt Formu (Ek 1)

2) Öğrenim durumunu gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı sureti

3) KPSS sonuç belgesi

4) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

5) Adli sicil kaydı

6) Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge

7) Sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

8) Mal beyan formu (Ek 2)

9) Aile beyan formu (Ek 3)

10) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Destek Personeli Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek/Kadın pozisyonu başvuru yapmış olan adaylar getirecektir.)

11) Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının/Kartının aslı ve fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi)

12) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince son 6 ay içerisinde alınmış(başvuruda kullanılan) “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık raporu ile boy ve kilo gösterir Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet sunucularından alınmış belge.

13) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek 4) (Form muhakkak elektronik ortamda hazırlanarak ıslak imzalı şekilde 3 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)
POZİSYON ADEDİ: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

DURUM

48******48

GÜLDEN

DEĞİRMENCİ

91,05183

Yedek 2

 

POZİSYON UNVANI: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 5

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3

 

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

Durum

12******12

ONUR

KOCABAŞ

77,65469

Yedek 3

36******00

MUHAMMED

KAYIKÇI

76,68922

Yedek 4

52******50

SAİD

BEYDİLLİ

76,49967

Yedek 5

 

Sonraki Haber

Çad ve Cibuti Cumhuriyetleri Su ve Kanalizasyon İdareleri Teknik Personeline Eğitim

Çad ve Cibuti Cumhuriyetleri Su ve Kanalizasyon İdareleri Teknik Personeline Eğitim