Duyurular

26 Nisan 2012

Avrasya Etüdleri Dergisi Afrika Özel Sayısı Çıktı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yılda iki kez yayımlanan Avrasya Etüdleri dergisinin 40. sayısı, Afrika Özel Sayısı olarak hazırlandı ve okuyucusuyla buluştu.

Bu sayıda Türkiye’nin Afrika politikaları, kalkınma hamlelerinde Afrika’nın yeniden dönüşümü ve bölgedeki küresel rekabet ele alınıyor. Ayrıca bölgesel çatışmalar, ekonomik yapılar, tarih ve edebiyat alanları da dahil, ikisi İngilizce, biri Fransızca olmak üzere toplam 14 makale yer alıyor. Dergide 2011 yılı Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştirilen En Ez Gelişmiş Ülkeler Konferansına ev sahipliği yapan ülkemizde, o tarihten sonra sık sık gündeme gelen Afrika’nın bilinmeyen yönleri akademik çalışmalar ışığında anlatılıyor.

Yazarlar ve Makaleleri

Ahmet KAVAS

İç Savaşlardan Bütünleşme Hareketlerine ve Kalkınma Hamlelerine Afrika’nın Yeniden Dönüşümü

The Retransformation of Africa from Civil Wars to Moves for Integration and Development

Muhammet Savaş KAFKASYALI

Tunus ve Mısır Halk Hareketlerinin Uluslararası Sistem Açısından Aksiyomatik Analizi

Axiomatic Analysis of The Social Movements in Tunisia and Egypt in the Light of International System

Serhat ORAKÇI

Afrika’da Küresel Rekabet ve Türkiye

Global Competitiveness in Africa, and Turkey

Enver ARPA

Sudan ve Darfur Sorunu

Sudan and Darfur Crisis

Hasan ÖZTÜRK

Darfur’da Yaşanan İç Savaşı Anlamak

Understanding Civil War in Darfur

Dilek DEMİRBAŞ • Alphonse KABANANIYE

Regional Integration, Economic Growth and Convergence in Sup-Saharan Africa: A Case Study of the East Africa Community

Sahra Altı Afrika’da Bölgesel Entegrasyon, Ekonomik Büyüme ve Yakınsama Kriteri: Doğu Afrika Birliği Üzerine Bir Vaka Çalışması

İrfan KALAYCI

Afrika’nın Melez Yüzü, ‘MENA’: Makro İktisadi Göstergelere Göre ‘Manası’

Hybrid Face of the Africa, ‘MENA’: ‘It’s Sense’ in Respect of Macro Economic Indexes

İhsan ÇOMAK

Türkiye’nin Afrika Politikası ve Sağlık Sektöründe Çalışan Türk STK’ların TİKA’nın Desteğinde Afrika’da Yürüttüğü Faaliyetlerin Bu Politikaya Etkisi

Turkey’s Foreign Policy to Africa and the Effect of Projects Which Were Implemented by Turkish NGOs Working on Health
Sector in Support of TIKA, to This Policy

Aïssatou DIALLO

Une Nouvelle Puissance Émergente en Afrique Face à la Chine: l’Inde

Afrika’da Çine Karşı Yükselen Yeni Bir Güç: Hindistan

A New Raising Power Against China in Africa: India

Abdalla Uba ADAMU

Developing Institutional Cooperation Strategies: The Rhetoric and Reality of Academic Linkages with Nigerian Higher Education

Kurumsal İşbirliği Stratejileri Geliştirme: Nijerya Yükseköğretiminin Akademik Bağlantılarının Retoriği ve Gerçekliği

Muhammed TANDOĞAN

Kızıldeniz’in Stratejik Dehlek Adaları ve Osmanlı İdaresindeki Konumu

Strategically Dahlak Archipelago of the Red Sea and Its Status Under the Ottoman Rule

Selim Hilmi ÖZKAN

XVIII. Yüzyılın Başlarında Kuzey Afrika

North Africa at the Beginning of the Seventeenth Century

Halim ÖZNURHAN

Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Fas (Mağrip) Şiiri

The First Half of the Twentieth Century Morocco (Maghreb) Poetry

Metin PARILDI

İşgal Dönemi Tunus Şiirinde Avangard Bir Romantik: Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî

An Avant-Garde Romantic of Tunisian Poetry in Occupation Period: Abû al-Qâsim al-Shâbbî

Sonraki Haber

TİKA’dan Etiyopya Eğitim Altyapısına Destek

TİKA’dan Etiyopya Eğitim Altyapısına Destek