Duyurular

06 Mayıs 2024

TİKA Uzman Yardımcılığı Sınavı Asil/Yedek Aday Listesi ve İstenilen Belgeler

Başkanlığımızca 05/02/2024-08/02/2024 tarihleri arasında yapılan TİKA Uzman Yardımcılığı sınavını Asil/Yedek olarak kazanan adaylar aşağıdaki gibidir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ASİL
SIRA NOBAŞVURU NOADISOYADI
110143872OZ**DÖ****
210551198AL***ON**
MALİYE
ASİL
SIRA NOBAŞVURU NOADISOYADI
110380306MÜ*****BO****
  
  
HUKUK
ASİL
SIRA NOBAŞVURU NOADISOYADI
110117299Dİ******HA*******
210143758EM**DA******
YEDEK
110134720TO***ES********
 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ASİL
SIRA NOBAŞVURU NOADISOYADI
110435931Hİ***Fİ***
YEDEK
110115613BE***EL***
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ASİL
SIRA NOBAŞVURU NOADISOYADI
110109493SE****AV**
 
KAMU YÖNETİMİ
ASİL
SIRA NOBAŞVURU NOADISOYADI
110398506MU************AY*****

05/02/2024-08/02/2024 Tarihleri Arasında Yapılan TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Asil/Yedek Adaylardan İstenilen Belgeler

       TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç     24/05/2024     Cuma günü (18:00) mesai bitimine kadar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 140 Anadolu Meydanı/Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1– 4 Adet Fotoğraf

2– Atama, Taahhüt ve Başvuru Formu (Ek-1)

3– Nüfus Cüzdan/Kimlik Kartı Fotokopisi

Nüfus cüzdanının mutlaka T.C. Kimlik numarasını içermesi gerekmektedir.

4– Öğrenim durumuna ait belgeler;

Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

(Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge)

Lisansüstü veya doktora eğitimi tamamlanmış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (Form muhakkak elektronik ortamda hazırlanarak ıslak imzalı şekilde 3 nüsha olarak teslim edilmelidir.) (Ek-2)

6-Mal Bildirim Formu (Ek-3)

Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır.

7-Aile Yardımı Bildirim Formu (Ek-4)

8-Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

9-KPSS Sonuç Belgesi,

10-Dil Puanı Sonuç Belgesi,

11-Adli Sicil Kaydı ( Belgesi )

Adayların www.turkiye.gov.tr web adresini kullanarak, adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapmaları, bu kayıtlara ilişkin bilgileri barkod numarası bulunacak şekilde çıktı almaları gerekmektedir.

12-Askerlik Durum Belgesi

Erkek adaylar için askerlik şubesinden veya www.turkiye.gov.tr web adresinden temin edilecek “Askerlik Durum Belgesi”

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Bilgi Alma: TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,  0 (312) 939 70 70 – 72 – 73 – 74 numaralı telefonları aranarak, 0 (312) 939 75 15 no’lu faks ve/veya personel@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

Sonraki Haber

TİKA'dan Özbekistan'daki Felaketzedelere Destek

TİKA'dan Özbekistan'daki Felaketzedelere Destek