Haberler

04 Mayıs 2018

Afet Risk Yönetimi ve Afete Karşı Dirençli Toplumlar Yetiştirilmesi Eğitim Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve ODTÜ Afet Merkezi işbirliği ile Türkiye’deki afet modelini inceleyen Bangladeş, Myanmar, Filipinler ve Pakistan’dan gelen ekip, teorik ve saha odaklı eğitim aldı.

TİKA, JICA ve ODTÜ işbirliğinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da büyük önem taşıyan “Afet Risk Yönetimi ve Afete Karşı Dirençli Toplumlar Yetiştirilmesi” alanında her yıl iki hafta sürelerle olmak üzere üç sene süreli bir eğitim programı düzenleniyor. Bu kapsamda bu yıl düzenlenen “Afet Risk Yönetimi ve Afete Dayanıklı Toplumlar Yetiştirilmesi” konulu eğitim programında, Bangladeş, Filipinler, Myanmar ve Pakistan olmak üzere 15 uzman ve akademisyen teorik ve saha odaklı eğitim aldı.

Afet risk yönetimi ve afet zararlarını azaltma, sürdürülebilir kalkınma ve afetlerde dirençli şehirler geliştirilmesi, şehir planlama, afet sonrası iyileştirme planları, kentsel planlama açısından sel risk yönetimi ve sosyal riskler gibi derslerin verildiği program, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde yapılıyor.

Açılış programında, ODTÜ Rektör Danışmanı Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticisi Burçak Başbuğ Erkan, JICA Türkiye Ofisi Direktörü Takehiro Yasui ve TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Uzmanı Ayşe Örün konuşmalarında söz konusu programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Sonraki Haber

Afganistan’a Uygulama Serası Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’da tarıma destek amacıyla Belh Vilayetinin Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve Mezar-ı Şerif Belediye Başkanlığının bahçelerine 280 metrekare genişliğinde modern ve standartlara uygun iki uygulama serası kurdu. TİKA, Afganistan’ın ...