Haberler

27 Mart 2013

Azerbaycan Yerel Yöneticilerine Yönelik Belediyecilik Eğitimi

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı desteği ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü işbirliğinde 04-15 Mart 2013 tarihleri arasında Bakü’de, Azerbaycan’ın değişik belediyelerinin belediye başkanı ve yöneticilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Azerbaycan’ın devlet yönetiminde görev alan kadroların eğitildiği ve Cumhurbaşkanlığına bağlı stratejik bir önemi olan Azebaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi’nde gerçekleştirilen eğitim programlarına, başta başkent Bakü’nün ilçe belediyeleri olmak üzere, ülkenin ikinci büyük şehri Gence’nin ilçe belediyeleri, Sumgayıt, Şirvan, Lenkeran, Mingeçevir, Şeki, Yevlah, Nahçıvan, Guba, Gusar, Haçmaz, Gebele Şamahı, Şemkir ve Celilabad gibi önemli şehirlerin belediyelerinin, belediye başkanları ve belediye yöneticilerinden oluşan toplam 30 yerel yönetici katıldı.

TİKA’nın destekleri ile Türkiye’den eğitim programına katılan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ve İçişleri Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı uzmanlarından oluşan toplam 20 kişilik öğretim üyesi heyeti tarafından iki haftalık eğitim programı kapsamında, Azerbaycanlı yerel yöneticilere “Yerel Yönetimler”, “Yerel Yönetimlerde İletişim” “Yerel Yönetimlerde Personel Rejimi”, “Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi”, “Yerel Yönetimlerde Denetim”, “Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu”, “Yerel Yönetimler ve Siyasal Katılım”, “Yerel Yönetimlerde e-Dönüşüm”, “Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler” “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama”, “Yerel Yönetimler ve Yatırım Planlaması”, “Yerel Yönetimler Maliyesi ve Bütçe Süreci”, “Yerel Yönetimler ve Demokrasi” “Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkiler”, “Değişim Yönetimi” konularında eğitim verildi. Eğitim programı kapsamında, Azebaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Komite Başkanları ve milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı uzmanları, Adalet Bakanlığı,  Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı uzmanları, Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi öğretim üyeleri tarafından da Azerbaycanlı yerel yöneticilere değişik konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programın açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi Rektörü Prof. Dr. Urhan Alekberov, düzenlenen eğitim programı ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi Rektörü Prof. Dr. Alkberov, düzenlenen eğitim programının Azerbaycan’da yerel yönetimlerin geliştirilmesi bakımından taşıdığı önemi vurgulayarak, programın gerçekleştirilmesine sağlamış olduğu destek dolayısıyla TİKA’ya teşekkürlerini sundu.

TİKA’nın destekleri ile düzenlenen eğitim programı, Azerbaycan’da yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, Azerbaycanlı yerel yöneticilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılması, Türkiye’nin yerel yönetimler alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübenin Azerbaycan ile paylaşılmasına önemli bir katkı sağladı.

Sonraki Haber

Vientian'daki Mittaphab Hastanesine Tıbbi Malzeme Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı teknik koordinasyonundan sorumlu olduğu En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik yürüttüğü faaliyetler kapsamında, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Başkenti Vientian’da bulunan Mittaphab Hastanesine tıbbi malzeme desteği sağladı. En Az Gelişmiş Ülkeler...