Haberler

10 Nisan 2014

Batı Afrika Ülkelerinde Kırsal Kesim Halkının Sağlık Hizmetlerine Erişimine Önemli Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Batı Afrika Ülkelerinin kırsal kesim sağlık hizmetlerine erişimine katkı sağlanması kapsamında Nijer’e 3, Sierra Leone’ye 1 ve Fildişi Sahili’ne 1 adet olmak üzere toplam 5 adet ambulans desteğinde bulunuldu.

Maddi ve fiziki kapasite yetersizlikleri Afrika ülkelerinin kalkınma sürecinde karşılaştığı en önemli sorunların başında geliyor. Bu çerçevede TİKA tarafından Afrika ülkelerine yönelik sağlık alanında teknik yardım projeleri çeşitlenerek ülkelerin ihtiyacına yönelik çalışmalara öncelik veriliyor.

Sudan’da hastane inşası, Kenya’da anne-çocuk sağlığı merkezi gibi önemli projeler yanı sıra Afrika ülkelerinden Türkiye’ye yapılan ziyaretlerde gündeme gelen medikal donanım ve tıbbi malzeme temini alanında da projeler gerçekleştiriliyor. Söz konusu teknik işbirliği projeleri ile halk sağlığına direkt Türkiye’nin katkısı sağlanıyor ve Afrika ülkelerinin karşılaştığı fiziki kapasite yetersizliklerine imkanlar ölçüsünde cevap verilmeye çalışılıyor.

TİKA tarafından Nijer’e 3, Sierra Leone’ye 1 ve Fildişi Sahili’ne de 1 adet olmak üzere toplan 5 adet ambulans temin edildi. Söz konusu ambulans temini ile Nijer, Sierra Leone ve Fildişi Sahili’nde kırsal alanda sağlık hizmetlerine ulaşımı olmayan insanların merkezde yer alan hastanelere nakillerini sağlanarak bu ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimde kapasitenin artırılması hedefleniyor. TİKA tarafından temin edilen ambulanslar düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi. Fildişi Sahili’nde yapılan ambulans teslim törenine, Türkiye Abidjan Büyükelçisi Yalçın Kaya Erensoy, Fildişi Sahili Sağlık Bakan Yardımcısı Yvonne Kamelan Akoua, Bakanlık yetkilileri ve TİKA yetkilileri katıldı.

Yetkililer törende yaptıkları açıklamalarda, TİKA tarafından gerçekleştirilen söz konusu ambulans temininin kırsal kesimde yaşayan halkın sağlık erişimlerine ciddi katkılar sağlayacağını vurguladılar. Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Nijer’de ortalama ömür 57.4 yıl olup, anne-çocuk sağlığı ve enfeksiyon kaynaklı hastalıklar ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Ülke bütçesinin % 5.4’ü sağlık sektörüne ayrılırken, 1000 kişiye 0.02 doktor ve 0.31 doktor düşüyor. Ülkedeki her 1000 doğumda 82 bebek yaşamını yitiriyor olup her 100,000 doğumda ise 590 anne adayı hayatını kaybediyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Sierra Leone’de nüfusun ortalama ömür 57 yıl olup, 1000 doğumda 73 bebek, 100,000 doğumda ise 890 anne hayatını kaybediyor. Bütçenin % 18’inin sağlık harcamalarına ayrıldığı ülkede 1000 kişiye 0.4 yatak ve 0.02 doktor düşüyor.

Batı Afrika’nın nispeten gelişmiş ülkesi kabul edilen, yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip Fildişi Sahili’nde ise ülke bütçesinin % 18’i sağlık sektörüne ayrılıyor olup 1000 kişiye 0.14 doktor, 0.4 yatak düşüyor. Anılan ülkede 100,000 doğumda 400 anne adayı yaşamını yitirirken, 1000 doğumda ise 60 bebek hayatını kaybediyor.

TİKA tarafından gerçekleştirilen söz konusu proje ile kırsal kesimde sağlık hizmetlerine erişemeyen vatandaşların merkez hastanelerine acil sağlık hizmeti destekli ambulanslarla kolaylıkla ulaşımlarının sağlanması ve sağlık alanında hizmete ulaşımda iyileştirme hedefleniyor.

Sonraki Haber

Ukrayna'da Diplomasi Akademisi ile İşbirliği

Ukrayna diplomasisinde büyük öneme sahip Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na Bağlı Diplomasi Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı. TİKA gerçekleştirdiği projelerle Ukrayna’da faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna diplomasisinde büyük...