Haberler

29 Mayıs 2012

Iı. Somali Konferansı İstanbul'da Başlayacak

I. İstanbul Somali Konferansının ve Londra’da Şubat ayında yapılan Somali Konferansı’nın devamı niteliğinde olan II. Somali Konferansı 31 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihleri arasında Lütfü Kırdar Kongre ve Kültür Sarayı’nda düzenlenecek.

Konferansın ilk günü enerji, su, yollar ve direnç (resilience: enerji, su ve yollar dışında kalan tarım, eğitim, insani yardım, sağlık gibi alanlar) konularında 4 ortaklık forumunun düzenlenmesi öngörülüyor.

Direnç Nedir?

Direnç (Resilience) kavramı, sık sık tekrar eden veya müzminleşen insani kriz yada tabii felaket durumlarına maruz toplumların, toplumsal tabana dayalı inisiyatifler oluşturmak suretiyle gıda güvenliğini temin, geçim kaynakları ve temel hizmetlere erişim gibi alanlarda direnç kazanmasını ifade ediyor.

Somali’de yaşanan açlık ve yoksulluğun ardından Türkiye tarafından başlatılan girişimlerin birçoğu direnç kavramına karşılık gelen alanlarda hayata geçirilmiştir. Ülkede akut insani kriz büyük ölçüde hafiflemiş, sağlık, su, ulaşım, yerel yönetim, güvenlik hizmetleri gibi alanlarda başlatılan projeler, temel hizmetlere erişimi artırırken, ülkede yaşanan sosyal krizlere zemin hazırlayan ortamı önlemeye yönelik adımlardır. En önemlisi, umutsuzluğa ve kısırdöngüye mahkûm olma hissine ciddi bir darbe vurarak, Somali kamuoyunu ve uluslararası toplumu cesaretlendirmiştir.

Direnç forumunda Türkiye’nin beş kıtaya uzanan işbirliği eli olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın teknik yardım konsepti, insani krizleri çözme noktasındaki çalışmaları ve gerçekleştirdiği projeler de ele alınacak.

Mayıs 2010 tarihinde yapılan Kampala Mutabakatı, Garowe ve Galkayo Konferansları gibi geçmişteki benzer girişimlerle birlikte, bu konferansta da Somali’de yaşanan toparlanması süreci, bunun ülke istikrarına katkısı konuşulacak.

Söz konusu forumlara Somali’den, BM donörlerinden, uluslararası özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılması öngörülmekte. Forumlarda özellikle Somali’de altyapı hedeflerinin belirlenmesi, bu alandaki uzun vadeli yatırımların ve bu yatırımları cazip kılacak yasal düzenlemelerin, uluslararası toplumun önümüzdeki birkaç yıla uzanan uzun vadeli taahhütlerini hayata geçirmesi amaçlanıyor.

Somali ve Birleşmiş Milletler ile Türkiye’nin eşbaşkanlık görevini üstleneceği söz konusu foruma 55 ülkeden en az Bakan düzeyinde katılım sağlanması bekleniyor.

Sonraki Haber

Iı. İstanbul Somali Konferansı Başladı

“Somali’nin Geleceğine Hazırlık: 2015 Hedefleri”ni konu olarak II. Somali Konferansı başladı. 31 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihinde Lütfü Kırdar Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek konferansa yaklaşık 54 ülkeden devlet başkanları, yöneticiler, teknik yardım kuruluşu temsilcileri, sivil...