Haberler

20 Aralık 2015

“İstediğimiz Afrika: Afrika’nın Yerini Yeniden Tanımlamak”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın da katılımcılar arasında olduğu Afrika Üst Düzeyli Gençlik Konferansı “İstediğimiz Afrika: Afrika’nın Yerini Yeniden Tanımlamak” başlığında Kenya’nın başkenti Nairobi’de gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun “Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” başlıklı bildirgesini kabul etmesinin ardından, “Barış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsü” (RIPPIA) tarafından “2015 Sonrası Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Afrika Üst-düzeyli Gençlik Konferansı (AHLYC)” Birleşmiş Milletler Nairobi Kampüsü’nde düzenlendi. Konferansta Binyıl Kalkınma Hedeflerini yerine getirmek için çok çaba harcaması gereken Afrika kıtasının dört bir yanından gelen Afrikalı gençler, 2015 Sonrası Gündeme nasıl bir Afrika istediklerine dair düşüncelerini dile getirdiler.

3 gün süren konferansın ilk gününde TİKA, BM Bilgi Merkezi, BM Kadınlar, Planlama Bakanlığı ve UNDP konuşmacıları Afrika'nın gençlik ve paydaşlarını bir araya getirmenin önemini vurguladılar. Konferansta TİKA adına konuşma yapan Nairobi Program Koordinatörü Halil İbrahim Okur, TİKA’nın, Türkiye'nin kalkınma işbirliğinden sorumlu resmi kurumu olarak, Afrika’nın Sürdürülebilir Kalkınmasına yönelik altyapı ve kapasite geliştirme projeleri ile katkıda bulunduğunu ifade etti. Söz konusu kurumları temsil eden konuşmacılar da Afrika’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini teşvik eden faaliyetlerini delegelerle paylaştı.

Nairobi’deki Afrika Gençlik Vakfı’ndan Ben Omillo, Afrika kıtasında artan genç nüfusun atıl durumda kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun Afrika devletlerinin sürekli karşılaştığı sayısız zorluklardan birisi olduğunu belirtti.  Konferansın ikinci gününde çeşitli kuruluşlardan konuşmacılar 2015’in gerçekten bir eylem ve değişim yılı olmasının sağlanması gerektiğinden bahsetti. Konuşmacılar ayrıca, birçok Afrika ülkesinde gençlerin işsizlikten dolayı aşırı şiddet ve terörizm gibi irrasyonel alternatif yolları tercih etmesinin nedenlerini tartıştı.

Öğleden sonraki oturumda delegeler, etkili izleme ve inceleme alanlarında deneyimlerini paylaşmaları, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin izlenmesi neticesinde çıkarılan dersleri tekrar gözden geçirmeleri ve yeni Kalkınma Gündemi olan 2015 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasının izlenmesi için bölgesel sorumluluk çerçevesi örneklerinin nasıl uyarlanabileceğini tartışmak amacıyla çevresel, sosyo-ekonomik ve politik olmak üzere üç çalışma komitesine bölündüler.

Üçüncü gün, delegelere, Afrika Model Birleşmiş Milletler 2016 (Afro-MUN) ve Harvard Model Birleşmiş Milletler’de tartışılacak olan ve yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik taslak kararlarını sonuçlandırma fırsatı verildi.

Konferans, organizatörlerin ve katılımcıların yüksek seviyeli müzakerelerde bulunmalarından dolayı teşekkürlerini ifade etmeleri ve bir sonraki forumda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması konusunda içten temennileri ile sona erdi. 

Sonraki Haber

'Ulçin'in Kültürel Mirası' Kitabı Karadağ'da Bilim Çevrelerine Tanıtıldı

Karadağ'ın tarihi şehirlerinden Ulçin'deki tarihi yapıların tespiti ve kataloglanmasına yönelik olarak TİKA desteğiyle hazırlanan 'Ulçin'in Kültürel Mirası' adlı kitabın tanıtımı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. TİKA Karadağ’ın kültürel ve tarihi mirasının korunması konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Karadağ...