Haberler

26 Ağustos 2015

Kenya’nın Garissa ve İsiolo Eyaletlerinde Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Alanlarında İnceleme Ziyareti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle İSKİ ve İBB’den oluşan teknik heyet Kenya’nın Garissa ve İsiolo Eyaletlerinde su ve katı atık alanlarında inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) eşgüdümünde Kenya’nın doğu ve kuzey doğu bölgelerinde yer alan ve ülkenin en az gelişmiş yerlerinden olan İsiolo ve Garissa Eyaletlerine İSKİ ve İBB’den oluşan teknik bir heyet tarafından su, kanalizasyon ve katı atık alanlarındaki ihtiyaçların tespit edilmesi ve bir master plan hazırlanması amacıyla bir dizi teknik inceleme ziyareti gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından teslim edilen altı adet sıkıştırmalı çöp kamyonunun periyodik bakımlarının yapılmasına ve verimli kullanılmalarına yönelik teknik heyet tarafından bir eğitim programı düzenlendi. Ayrıca, Garissa ve İsiolo Eyaletlerindeki araç bakım atölyelerinin düzenli işleyişi konusunda çalışanlara bilgi ve tecrübe aktarımında bulunuldu. Bununla birlikte, her iki eyaletin en önemli sorunlardan biri olan çevre kirliliği konusunda, vahşi depolama yöntemiyle oluşturulan çöp depolama sahaları ziyaret edilerek insan ve çevre sağlığı açısından uygun standartlara dönüştürülebilmesi için neler yapılması gerektiği ve özellikle plastik atıklardan geri dönüşüm yoluyla çevreyi korurken aynı zamanda nasıl istifade edilebileceği anlatıldı.     

İnceleme ziyaretinin diğer bölümünü oluşturan su ve kanalizasyon konusunda ise teknik heyet her iki eyaletteki su depolama ve arıtma tesislerine giderek fizibilite çalışmalarında bulundu ve mevcut yapıları yerinde görerek değerlendirme fırsatı buldu. Yapılan değerlendirmede bu iki eyalet için 1980’li yılların başında inşa edilen su depolama, arıtma ve şebeke sistemlerinin oldukça eski olduğu, günümüzde artan nüfusun su talebini karşılayamadığı ve su dağıtımı esnasında çok fazla miktarda su kaybı yaşandığı tespitinde bulunuldu. 

Teknik heyet, tesislere yapılan inceleme ziyaretleri esnasında yerel yöneticiler ve çalışanlardan işleyiş yapısı ve karşılaşılan zorluklar hakkında brifing alarak istişarelerde bulundu. Ayrıca, anılan eyaletlerin merkez şehirlerinde şebeke suyunun özellikle çamurdan arındırılarak kalitesinin artırılmasına, hane halklarının su taleplerinin karşılanması için alınması gereken tedbirlere ve atık suların çevreye minimum düzeyde zarar verecek şekilde nasıl bertaraf edilmesi gerektiğine yönelik önerileri paylaştı. Ayrıca, su ve atık su analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar ziyaret edilerek, hangi tahlillerin nasıl yapıldığı, su kalitesinin hangi standartlarda olduğu ve hangi kriterlere göre kıyaslandığı gözlemlendi.

Teknik heyetin yerinde yaptığı incelemeler sonrasında oldukça kapsamlı olarak hazırlanan master plan ilgili eyaletlerin valilikleri ile paylaşılmış olup, TİKA, İBB, İSKİ ve ilgili eyaletlerin valilikleri ile işbirliği çerçevesinde önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımların projenin ikinci aşamasında öncelik ve önem sırasına göre atılması planlanmaktadır.  

Sonraki Haber

TİKA Tarafından Restore Edilen Yanova Murat Bey Camii İbadete Açıldı

Kosova’da, restorasyon, ek bina yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmaları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen Yanova Murat Bey Camii ibadete açıldı.      Osmanlı kaynaklarına göre eski bir madenci yerleşim yeri olan Yanova’nın merkezinde...