Haberler

20 Nisan 2018

Özbekistan İle Türkiye Tecrübeleri Paylaşılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Milletvekili ve üst düzey bürokratlardan oluşan Özbekistan Al-i Meclisi heyetine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve İstanbul Üniversitesi’nde çalışma ziyareti programı düzenlendi.

TİKA, Özbekistan’a yönelik gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Özbekistan’da farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA tarafından Özbekistan Al-i Meclisi heyetine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve İstanbul Üniversitesi’nde çalışma ziyareti programı düzenlendi.

TBMM’deki programlarda TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığının yapısı, Çalışma İlkeleri ve Ürünleri, Kullanılan Veri Kaynakları ve Uluslararası İlişkiler faaliyetleri, Başkanlık Veri Tabanı ve İnternet Sayfası konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca, bölüm koordinatörleriyle toplantılar yapılarak, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve maliye, sosyal politika bölümlerinin yapısı, konu alanları ve iç işleyişleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Araştırma Hizmetleri Başkanlığının bölümlerine ziyaretler gerçekleştirilerek, çalışma ortamları ve çalışmaların yerinde gösterilmesi sağlandı.

TBMM’nin Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’nda Yasama ile ilgili Temel Kavramlar ve Temel Kurumlar ile ilgili sunumlar yapıldı. Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim, Oturum, Tatil, Ara Verme, Olağanüstü Toplantı, Toplantı Yeter Sayısı, Karar Yeter Sayısı, Başkanlık Divanı, Siyasi Parti Grupları, Danışma Kurulu, Komisyonlar, Hükümet üst başlıklarında tecrübe paylaşımı sağlandı. Ayrıca, Kanun Yapım Tekniği, İhtisas Komisyonları ve Komisyonlarda Kanun Yapım Süreci ile Genel Kurulda Kanun Yapım Süreci konularında bilgi verildi. Parlamenter Denetim üst başlığı olmak üzere Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Gensoru, Yazılı ve Sözlü Soru konularında da sunumlar gerçekleştirilmiş olup Özel Denetim Komisyonları üst başlığında Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, KİT Komisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığının yapısı, Koleksiyonları, Kullanıcı Profili, Hizmetlerden Yararlanma ve Başkanlığın Hizmetleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Son olarak da TBMM Bünyesindeki Okuma Salonu, Gazete/Dergi Salonları ve Depolara İnceleme Ziyareti düzenlemiş olup eğitimlerini tamamlayan heyet üyelerine sertifikaları törenle takdim edildi. Üzerinde mutabakat sağlanan bir protokol de TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile söz konusu Enstitü Başkanı ve Milletvekili Rakhim Khakimov tarafından imzalandı. Ayrıca heyette yer alan 2 Özbekistan Milletvekilinin de katılımı ile Özbekistan-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirmiş ve yapılan ortak çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler verdi.

Söz konusu heyet, TBMM’deki eğitimlerin ardından TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’ı makamında ziyaret etmiş ve yapılacak ortak projeler üzerinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde Rektör Prof Dr. Mahmut Ak ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen’i makamlarında ziyaret eden heyet üyeleri, işbirliği konuları üzerinde ayrıntılı görüşmeler yaparak heyet onuruna Rektörlük tarafından İstanbul Üniversitesi’nde bir yemek de verildi. Çalışma programlarını tamamlayan heyet üyelerine sosyal program olarak Türkiye’nin Kültürel Varlıklarının Tanıtımı kapsamında İstanbul’daki tarihi mekanlara ziyaretler düzenlendi.

Sonraki Haber

Bangladeş’te Engellilere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Centre for the Rehabilitation of the Paralysed Merkezine (CRP) engellilerin tedavisine yönelik cihazların yanı sıra mesleki beceri kazanmalarına destek sağlamak amacıyla da çeşitli ekipman desteğinde bulundu. Centre...