Haberler

11 Mayıs 2016

Pasifik Latin Amerika Gazeteci Heyetinden TİKA’ya Ziyaret

T.C. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’ye davet edilen Asya Pasifik Ülkeleri ve Latin Amerika’dan gazetecilerin yer aldığı basın heyeti, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ziyaretinde Türkiye’nin kalkınma yardımları ve TİKA faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Doğu ve Güney, Asya Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Dr. Rahman Nurdun tarafından kabul edilen heyete, TİKA tanıtım filminin gösteriminin ardından Türkiye’nin kalkınma yardımları ve TİKA’nın faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Dr. Rahman Nurdun konuşmasında, 1992 yılında kurulduğunda Orta Asya odaklı faaliyetlerde bulunan TİKA’nın bugün dünyada 140 ülkede 52 ofisi bulunduğunu ve sürdürebilir kalkınma odaklı projelerle Dünya’nın her yerine dil, din, ırk ayrımı yapmadan tamamen insan odaklı projeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Nurdun, TİKA’nın Türkiye’nin son yıllarda kaydettiği hızlı ekonomik büyüme ve yenilenen dış politika öncelikleri paralelinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Binyıl Kalkınma Hedeflerine uyumlu olarak kalkınma yardımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Toplantıda, Dünya’nın çeşitli bölgelerinde yaşanan iç karışıklıklar, doğal afetler, savaşlar, terör olayları gibi nedenlerden dolayı yaşanan insanlık dramlarına bir ölçüde çözüm sunmak amacıyla faaliyetlerde bulunan TİKA’nın, insani yardım ve kalkınma yardımları noktasındaki yeri rakamlarla vurgulandı. Gazze ve Somali örneklerine değinen Sayın Nurdun, TİKA’nın çoğu zaman zor şartlarda güvenlik sorunu olan coğrafyalarda dahi hiçbir çıkar gözetmeden insanlık adına projeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Ziyaret, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Sonraki Haber

Özbekistan’da Bal Üretiminin Geliştirilmesine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve UNDP işbirliğinde Özbekistan’da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında Karakalpakistan bölgesinde bulunan çiftçilere arı kovanı dağıtımı yapıldı. Aral Gölü çevre felaketinin etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak TİKA tarafından gerçekleştirilen projelere...