Haberler

28 Ekim 2019

TİKA’dan Kosova’da Arıcılığa Destek

2018 yılı itibariyle de Kosova’da başlatılan Gıda ve Yaşam Güvenliği Programı çerçevesinde uygulanan Sürdürülebilir Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Geliştirilmesi Projesi’nin ilk ayağı Podujeva’da tamamlandı.

Kosova, iklim, flora ve diğer koşullar göz önüne alındığında arıcılık konusunda iyi bir potansiyele sahip ayrıca Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (TOKKB) tarafından ülke için öncelikli faaliyet alanı olarak tespit edilen sektörlerden birisi arıcılık ve bal üretiminin desteklenmesi. Verilere göre, ülkenin bal ihtiyacının %92’si iç üretimle kalan kısmı ise ithalatla karşılanıyor.

Proje ile Poduyeva bölgesinde sürdürülebilir arıcılığın tanıtılması sağlanacak. Arıcılık sektörünün sürdürülebilirliğine kovan sayısının artırılması, hijyenik bal üretimi için malzemelerin modernizasyonu, organik sertifikalı bal üretiminin artırılması, arı yetiştiriciliğinin tüm aşamalarında arıcılara teknik destek sağlanması, arı sağlığının ve ürünlerinin korunması yollarıyla katkı sağlanıyor. Bu amaçla 70 arı üreticisine 80 gün süre ile uzmanlar tarafından  eğitim verildi. Ayrıca, E Bukura Mbretëreshë Derneği ile yürütülen ortak proje sonunda 1050 adet arılı kovan ve dernek büynesinde arı ürünleri üretimi için hibe desteği sağlandı.

Projenin, teslim programına T.C. Kosova Büyükelçisi Sayın Çağrı SAKAR, TİKA Priştine Proğram Koordinatörü Hasan Burak CERAN, Poduyeva Beldiyesi Tarım Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Müdürü Vezir JANUZİ, E Bukura Mbreteresh Arıcılar Derneği Başkanı Hilmi SYLA ile dernek üyeleri, yararlanıcılar ve davetliler katıldı.

T.C. Priştine Büyükelçisi Sayın Çağrı SAKAR, Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olduğumuzu, bununla birlikte, tarihi, kültürel bağlarımızın çok eskiye dayandığını vurguladığı konuşmasında ülkemizin TİKA marifetiyle birçok ülkede kalkınma yardımlarında bulunduğunu, Kosova’da ise bu yardımların üretime dönük yüzünün ağır bastığını, özelikle tarımsal kalkınma alanında yapılan yardımların eğitim, malzeme desteği, uzman kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi alanlarda da yayılarak devam ettiğini söyledi.

E Bukura Mbreteresh Arıcılar Derneği Başkanı Hilmi SYLA ise Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi tarımsal kalkınma alanında da Kosova’nın yanında olduğunu, bunu her gün bir yeni değerin ülkeye kazandırılmasıyla bildiklerini beyan eti. Dernek olarak, daha güçlü bir hale geldiklerini, Poduyeva bölgesinde üretilen bal kalitesinin ve oranının TİKA tarafından verilen eğitimlerle arttığını sözlerine ekledi ve ülkemize olan minnetlerini ifade etti.

Podujeva ekonomisine yarım milyon avrodan fazla katkı

TİKA tarafından sağlanan bu destek ile 3 yıllık bir süreçte Podujeva ekonomisine yarım milyon avrodan fazla katkı sunulmuş olacak. 2020 yılı itibariyle bal, polen, propolis, arı sütü gibi katma değeri yüksek ürünler de üretilmeye başlanarak markalaşma süreçleri için çalışma başlatılacak. Bu ve devam edecek çalışmalar ile birlikte Podujeva Bölgesinin de Kosova genelinde Prizren ve Deçan gibi arı ürünleri ile birlikte anılmaya başlanması hedefleniyor.

Kırsal kalkınmanın önemli bir sektörü: Arıcılık

Arıcılık toprağa bağımlı olmayıp aileler için tek başına bir geçim kaynağı olması aynı zamanda en ucuz ve en kolay istihdam yaratan  tarımsal faaliyet olması, aile ekonomisi için asıl veya yan gelir kaynağı oluşturması sebebiyle özellikle kırsal kesimde aile bütçesine önemli katkılar sağlıyor.

Karlılığının yüksekliği, işsizliğe katkısı, ülkenin uygun coğrafyası ve florası, arıcılık ürünlerindeki talep ve besleyiciliği, polinasyona katkısı ve sürdürülebilirliği, alternatif tıbbi uygulamalar ve işlenmeyen tarım alanlarının değerlendirilmesi gibi nedenlerle arıcılık sürdürülebilen üretim dalı ve kırsal kalkınmanın önemli bir sektörü olarak kabul ediliyor.

 

 

Sonraki Haber

Hırvatistan’daki Türkoloji Öğrencilerinden Türkiye Ziyareti

Türkiye’ye Dil-Edebiyat-Kültür-Tarih Gezisi gerçekleştiren Zagreb Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğrencilerine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ulaşım desteği sağlandı. Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkoloji Bölümünde eğitim alan Türkoloji Öğrencileri Kulübü üyesi...