Haberler

27 Mayıs 2013

TİKA, Sırbistan'da Tarım, Eğitim, Kültür ve Sağlık Alanlarında Projelerine Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın katkılarıyla Sırbistan’da yapılan Priboy Belediyesi’ne 20 adet sera temini, Novi Pazar kütüphanesi okuma salonu tadilatı, Novi Pazar Devlet Hastanesi’ne doğum kuvözü temini, Tutin’de sera sulama, su serpme ve ısıtma sisteminin kurulması ile Ram Kalesi’ne ışıklandırma sistemi kurulması projelerinin açılış törenleri gerçekleştirildi.

Açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Er, kendisine eşlik eden çok sayıda bakan yardımcıları, belediye başkanları ve üst düzey yerel yöneticiler katıldı. Sırbistan’da TİKA tarafından gerçekleştirilen Priboy Belediyesi’ne 20 adet sera temini, Novi Pazar kütüphanesi okuma salonu tadilatı, Novi Pazar Devlet Hastanesi’ne doğum kuvözü temini, Tutin’de sera sulama, su serpme ve ısıtma sisteminin kurulması ile Ram Kalesi’ne ışıklandırma sistemi kurulması projelerinin açılış törenleri yapıldı. Açılışlar, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Gittiği her yerde coşku ve sevinç gösterileriyle karşılanan TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er yaptığı konuşmalarda projeler hakkında bilgiler vererek, projelerin ve Sırbistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceği söyledi.

Priboy Belediyesi’ne 20 Adet Sera Temini
En az gelişmiş belediyelerin kalkınmasından sorumlu devlet bakanlığının sera projesi konusundaki talepleri ve Sırbistan Hükümeti tarafından başlatılan “Tarımsal ve Kırsal Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma Desteği Amaçlı Program” doğrultusunda TİKA, Sırbistan’ın güneyindeki az gelişmiş belediyelere sera temin edilmesi konusunda çalışmaları yürütüyor. Bu çerçevede TİKA tarafından Novi Pazar, Raşka ve Priboy belediyelerine 20’şer adet sera temin edildi.
Söz konusu proje kapsamında seralar ile yıl boyunca sebze meyve üretimi yapılabilmesine, piyasa ihtiyaçlarına cevap verilebilmesine ve küçük kırsal hanelerin gelişimine katkı sağlandı.

Novi Pazar Devlet Hastanesi’ne Doğum Küvözü Hibesi
Sırbistan genelinde hastanelerde kullanılmakta olan kuvözler, çok eski durumda hatta birçoğu kullanılamaz durumdaydı. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bölgede yaşanan savaşlar ve sonrasında ülkenin içine düştüğü ekonomik krizler sebebiyle ülkede sağlık alanında yeterince yatırımlar yapılamamıştı. Özellikle az gelişmiş bölgelerdeki hastanelerde kuvöz bulunamaması veya kuvözlerin yetersiz olması sebebiyle erken doğan çocuklardaki ölüm oranı çok yüksekti. Bu çerçevede TİKA tarafından 3 adet doğum kuvözü, ülkenin farklı bölgelerindeki hastanelere teslim edildi.

Novi Pazar Kütüphanesi Okuma Salonu Tadilatı
Sancak Bölgesi’nin en önemli şehri olan ve çoğunluğunu Boşnak nüfusun oluşturduğu Novi Pazar’da bulunan Dositey Obradoviç Kütüphanesi, 1947 yılında kurulmuş olup, 60 yılı aşkın süredir bölgede yaşayan insanlara kültür ve eğitim alanında hizmet veriyor.
Kütüphanede 80 bin üzerinde kitap bulunmakta olup kütüphaneye kayıtlı üye sayısı 5 bine ulaşmış durumda. Yaklaşık 60 yıldır tadilat görmeyen Novi Pazar kütüphanesinin okuma salonu TİKA tarafından onarıldı.

Tutin’de 2 Adet Sera Sulama, Isıtma ve Su Serpme Sisteminin Kurulması
Çiçek, süs ağacı ve çim üretmede kullanılmak istenilen Tutin’in Sebeçevo köyündeki iki seranın sulama, ısıtma ve su serpme sistemi TİKA tarafından kuruldu. Sistemin kurulması ile işsizlik oranının yüzde 50’lere ulaştığı Tutin Şehri’nde 35 kişiye istihdam alanı oluşturuldu.

Ram Kalesine Işıklandırma Sistemi
Osmanlı döneminden miras kalan ve günümüze kadar varlığını koruyabilmiş Ram Kalesi, Sultan II. Bayezid’in yeniden inşa ettirdiği, Tuna’ya hakim kalelerden biri olup, Tuna nehrini koruyan, ikmal ve gözetim mevkii olarak özel öneme sahip önemli bir savunma eseridir.

Kalenin görünürlüğünün artırılması, kültürel eserimize sahip çıkabilmek ve ülke turizmine katkı sağlamak amaçlarıyla anılan kalenin ışıklandırma sistemi TİKA tarafından kuruldu.

Sonraki Haber

TİKA'dan Kazakistanlı Doktorlara Nöropatoloji Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde nöropatoloji branşında eğitimlerini tamamlayan, beyin cerrahı ve nörologlardan oluşan 5 kişilik Kazakistanlı uzman doktor heyeti Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü konferans...