Haberler

20 Haziran 2014

TİKA ve Undp İşbirliğinde Uluslararası Kalkınma İşbirliği Konferansı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Uluslararası Kalkınma İşbirliği: Eğilimler ve Yükselen Fırsatlar Yeni Aktörlerin Bakış Açıları Konferansı’nın açılışı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler’in katılımıyla gerçekleştirildi.

TİKA ve UNDP tarafından İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Uluslararası Kalkınma İşbirliği: Eğilimler ve Yükselen Fırsatlar Yeni Aktörlerin Bakış Açıları Konferansı’nın açılışı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler’in katılımıyla yapıldı. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, konferasta yaptığı konuşmada, konferansa bu kadar farklı coğrafyadan ve sektörden üst düzeyde katılım görmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde kaydedilen ilerlemenin, daha çok çalışmaları gerektiğini hatırlattığını ama aynı zamanda etkin ve uyumlu bir şekilde somut hedeflere yönelik ortak çabalarla anlamlı sonuçlar elde edebileceğini de gösterdiğini aktaran Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, “Küresel kalkınma ve kalkınma işbirliği mimarisindeki değişim, beraberinde yeni sesler, yeni aktörler, yeni fırsatlar ve yenilikçi modaliteler getirmiştir. Paydaşların hiçbirini dışarıda bırakmayan küresel ortaklık ve platformlar önem kazanmıştır. Buna paralel olarak da geleneksel kuzey-güney, yardım alan-yardım veren yaklaşımı güncelliğini yitirmektedir. Türkiye olarak hedefimiz, imkanlarımız ölçüsünde en akılcı ve etkin yaklaşımlarla küresel sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalışmaktır” diye konuştu.

En az gelişmiş ülkeler Türkiye’nin gündeminin ön sıralarında
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. İşler, Türkiye’nin 2011 ve 2012 yıllarında, kalkınma yardımları artışında dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi. Bu süreçte ülkenin, kendine özgü bir kalkınma işbirliği modeli geliştirdiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, “Türkiye, bir yandan, uluslararası platformlarda, kalkınma işbirliği etkinliği, raporlama gibi alanlarda oluşturulan prensipleri rehber alırken, diğer yandan güneyli ortakların eşitlikçi yaklaşımı ve karşılıklı dayanışma ruhundan da esin almaktadır” dedi.

Özellikle en az gelişmiş ülkelerin Türkiye’nin gündeminde ön sıralarda yer aldığına işaret eden Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, 2011’de Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen “4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı”nda yaptıkları taahhüdü aşan bir kalkınma işbirliği hacminin söz konusu olduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, yine de bunun yeterli olmadığını, En Az Gelişmiş Ülkeler’in, bundan sonra da kalkınma işbirliği gündemlerinin önceliği olmayı sürdüreceğini ifade etti. TİKA kaynaklarının yüzde 80’inden fazlasının, sağlık, su ve sanitasyon, eğitim, idari ve sivil altyapıların güçlendirilmesi gibi, milenyum kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlayan sosyal altyapı ve hizmetlerdeki proje ve faaliyetlerde kullanıldığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, “2003-2013 yılları arasında 148 okul inşa edilmiş, 164 okulun onarım ve tefrişatı yapılmıştır. 2011-2013 yılları arasında 49 hastane ve sağlık merkezi inşa edilmiş ve tadilatı yapılmış, 50 hastane ve sağlık merkezinin tıbbi malzeme donanımı ve tefrişatı gerçekleştirilmiş, 2133 sağlık personeline eğitim verilmiş ve 20 ayrı bölgede sağlık taraması yapılmıştır. Yine 2003-2013 döneminde binden fazla su kuyusu açılmıştır. Son 7 yılda ortak ülkelerden 2 binin üzerinde uzmana tarım alanında eğitim verilmiştir” diye konuştu.

Kamu eliyle sağlanan kalkınma yardımları önemli bir araç
Coğrafyaları ve sektörleri birbirinden bağımsız düşünmenin imkanı olmadığını, karşılıklı bağımlılığın karakterize ettiği bir çağda yaşandığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, “Amacımız, ekonomik, sosyal ve çevre alanlarındaki entegre küresel hedeflere ulaşmak için en etkin ortak yolu bulmak ve tüm paydaşların katılımıyla bu yolda ilerlemektir” dedi.
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, kamu eliyle sağlanan kalkınma yardımlarının bu yoldaki önemli araçlardan biri olduğuna ancak sivil toplum, özel sektör ve akademik kurumların da bu süreçte etkin rol oynaması gerektiğine dikkati çekti.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, 2015 sonrası hedeflerin oluşturulması sürecinde devlet dışı aktörlerin aktif katılımından memnun olduklarını anlatarak, kalkınma yardımlarının tek başına sürdürülebilir kalkınma için yeterli olmadığı hususunun uzun süredir bildikleri ve tartışma götürmez bir gerçek olduğunu söyledi. Açılışın ardından Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Kalkınma Yardımları Komitesi (OECD DAC) Başkanı Erik Solheim’ı kabul etti. Görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, Çırağan Sarayı’ndan ayrıldı.

Açılış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, İstanbul’da böyle bir toplantı yapılmasının Türkiye açısından çok gurur verici olduğunu söyledi. UNDP ile ortak düzenlenen toplantı çerçevesinde yeni aktörler ve yeni metotlarla dünyadaki kalkınma yardımlarıyla ilgili çalışmaların değerlendirileceğini belirten TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, değişik ülkelerden katılımcıların konferansta bulunacağını aktardı. TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Türkiye’nin son yıllarda kalkınma ve insani yardımlarda çok önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getirerek, ayrıca ülkenin yardımlardaki artış hızının da devam ettiğini vurguladı.

UNDP Başkanı Helen Clark da küresel anlamda Binyıllık Kalkınma Hedefleri sonrasındaki hedeflere ulaşılması için yürütülen çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini aktardı. UNDP Başkanı Helen Clark, uygulama denildiğinde kalkınma kurumlarının yanı sıra yeni aktörlerin de devreye girdiğini belirterek, Türkiye’nin küresel kalkınma yardımları konusunda önemli role sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu toplantıya ev sahipliği yapmasının yeni rolünün bir göstergesi olduğunu vurgulayan UNDP Başkanı Helen Clark, farklı ülkelerden gelen ve çok farklı uluslararası kalkınma örgütlerini temsilen katılan yeni aktörlerin, konferans kapsamındaki tartışmaları daha zengin hale getireceğini kaydetti.

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Konferansı
TİKA ve UNDP işbirliğinde gerçekleştirilen konferansta, uluslararası kalkınma işbirliğinin geleceği konusunda yeni anlayışlar, yaklaşımlar ve fırsatlar tartışılacak. Uluslararası kalkınma işbirliğiyle ilgili küresel tartışmalara katkıda bulunması hedeflenen konferansa, pek çok ülkeden bakan, kalkınma işbirliği ajansı başkanı, hükümet yetkilileri düzeyinde katılım gerçekleşecek. OECD kurucu üyelerinden biri ve yükselen bir kalkınma işbirliği sağlayıcısı olan Türkiye, konferansı BM’nin 177 ülke ve bölgede faaliyette olan kalkınma ağı UNDP ile organize ediyor. Konferansta, Türkiye’nin kalkınma işbirliği alanındaki deneyimi ve yaklaşımının Güney Kore, Meksika, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Rusya gibi ülkelerle paylaşılması hedefleniyor.

Sonraki Haber

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Konferansı Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Uluslararası Kalkınma İşbirliği Eğilimler ve Yükselen Fırsatlar Yeni Aktörlerin Bakış Açıları Konferansı tamamlandı.  TİKA ve UNDP işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Kalkınma...