Haberler

12 Nisan 2012

TİKA'dan Pakistanlı Kadın Ciftçilerin Yaşam Standartlarını Yükseltecek Proje

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) kentlerde kadın istihdamını arttırmak için uzman eğitimleri ve mesleki eğitim kursları düzenlerken; kırsalda kadın ve kalkınma konusundaki çalışmalarına da devam ediyor.

Pakistan’da ilk defa bir donör kuruluş tarafından kadınlara yönelik olarak başlatılan “Yoksulluğun Azaltılması ve Kırsal Kesimdeki Kadının Güçlendirilmesi Amacıyla Beetal Keçisi Yetiştiriciliği” (Poverty Alleviation And Rural Women Empowerment Through Propagation Of Beetal Goats ) Projesi, TİKA ve Faisalabad Tarım Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Ülkede hayvancılığının geliştirilmesinin desteklenmesini, Faisalabad bölgesindeki köylerde yoksulluğun azaltılmasını ve kadın çiftçilerin ekonomik olarak güçlendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje, “Bölgesel Hayvancılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma” modeli doğrultusunda, bölge şartlarına göre seçilmiş aile işletmelerine üretimde girdi temini ve çıktıların pazarlanmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını içeriyor.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri geliştirmek, sağlamlaştırmak ve gelecekte öngörülmesi mümkün olan çalışmalara temel oluşturması açısından önemli olan bu proje ile yüksek verimli Beetal keçi ırkları ile bölgede keçiciliğin geliştirilmesi ve bu kapsamda yöre halkının gelirlerinin arttırılarak yaşam düzeylerinin iyileştirilmesi, fakirliğin azaltılması, yeni aile işletmelerinin oluşturulması sağlanacak.

Proje kapsaminda bolgeyi ziyaret eden TİKA İslamabad Program Koordinatörü Elif Türkislamoğlu ve beraberindeki heyet, Faisalabad Tarım Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyeleri ile işbirliğinde Faisalabad`da projeye dahil olan köylerde aile isletmelerinin seçimini gerçekleştirdi. Yetkililer, ailelerle tek tek görüşerek sorunları tespit etti.

TİKA Heyeti, ilk olarak Faisalabad Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Iqrar Ahmad Khan`i ziyaret ederek, üniversitedeki akademisyenler ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bölgede uygulanacak proje hakkında akademisyenlere bilgi verdi. TİKA heyetini İstiklal Marşı eşliğinde, düzenlenen bir törenle karşılayan Veterinerlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri, öğrenci değişim programları kapsamında ülkelerinin tarım ve hayvancılık sektörlerine katkı sağlamak üzere Türkiye’nin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini belirtti. Tören sırasında bölgesel halk oyunları gösterisi yapan öğrenciler, TİKA’ya ve Türkiye’ye duydukları sevgiyi dansları ile ifade etti.

TİKA ile Pakistan Faisalabad Tarım Üniversitesi Veterinerlik Bilimleri Fakültesi işbirliğinde, bölgede proje faaliyetleri konusunda tecrübesi olan aileler arasından seçilecek 50 adet aile işletmesine toplam 300 adet (her aile işletmesine 5 baş dişi Beetal Keçisi ve 1 bas erkek Beetal Keçisi olmak üzere altışar adet) keçi verilmesi öngörülüyor. Keçiler ülke gen kaynağı olan yüksek verimli, ikizlik ve süt oranı oldukça yüksek Beetal Keçilerinin arasından seçilecek. Böylelikle yöre halkının gelirlerinin arttırılacak, yaygınlaştırılacak keçicilik faaliyetleri ile geleneksel tarım devam edecek, atıl durumda olan mera alanlarının değerlendirilecek, bölgesel işsizlik sorunun çözülme kavuşacak. Ayrıca aile isletmelerinde kadının güçlendirilmesi, gelir seviyesinin yükseltilerek aile ekonomisine katkı sağlanması ve fakirliğin azaltılması da bu proje ile gerçekleşmiş olacak.

Proje kapsamında keçi yetiştiricilerine eğitim, danışmanlık ve destek hizmeti sağlamak üzere etkin bir yayım sistemini kurulacak; seçilmiş tüm işletmeler düzenli olarak ziyaret edilerek bakım, besleme ve hayvan sağlığı ile ilgili işletme girdilerinin tedariki konusunda tavsiye ve yardımlarda bulunulacak.

Projede görevli uzmanların ve önder çiftçilerin hizmet içi ve yurt dışı eğitimlerini de kapsayan projede, pazar araştırması yaparak hayvan ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi için ihtiyaçların belirlenmesi de öngörülüyor. 5 yıl sürecek projeden 150 ailenin ve 1500 kişinin faydalanması; keçi işletmeleri içindeki hayvan sayısının yaklaşık 4.500’e ulaşması bekleniyor.

Diğer sektörlere göre daha düşük miktarda bir yatırımla daha çok istihdamın sağlandığı hayvancılık projeleriyle hem aile ekonomisine katkı sağlanıyor hem de dengeli ve sağlıklı beslenme için yeterli miktarda proteinin elde edileceği ürün sayısı artıyor.

Faisalabad Tarım Üniversitesi

1906 yılında Pakistan’ın Pencap eyaleti Faisalabad şehrinde kurulan Faisalabad Tarım Üniversitesi, Pakistan’ın en köklü ve en büyük üniversitelerinden biri olarak biliniyor. 1.950 hektarlık bir arazide kurulan üniversitenin merkez kampusunda Tarım, Tarım Mühendisliği ve Teknoloji, Tarım Ekonomisi ve Kırsal Sosyoloji, Hayvancılık, Veterinerlik Bilimleri, Bilim Fakültelerinin yanı sıra bir Eğitim ve Yayın Birimi hizmet veriliyor.

Faisalabad Tarım Üniversitesi 1961 yılından günümüze 23.791 lisans öğrencisi, 24.690 master öğrencisi, 854 doktora öğrencisi ve 255 yabancı öğrenci mezun oldu. Hâlihazırda 132 araştırma projesi sürdürmekte olan üniversitede, 1999-2010 yıllarında 450 araştırma projesi tamamlandı. Üniversitenin 67 uluslararası, 40 yerel kurum ve kuruluşla işbirliği protokolü bulunuyor.

Faisalabad Tarım Üniversitesi bünyesinde Dekan Prof. Dr. Laeeq Akbar Lodhi idaresinde hizmet veren Veterinerlik Bilimleri Fakültesi ise, ülke genelinde hayvancılığın geliştirilmesinde büyük bir rol oynuyor. Fakültede görev yapan öğretim üyelerinin uygulamaya yönelik bilimsel çalışmaların ilerletilmesinde hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde önemli katkıları bulunuyor. Fakültenin teşhis ve analiz laboratuarları, sahada sıklıkla rastlanan pek çok ciddi hastalığın erken tanısı, tedavisi ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde hizmet sunuyor.

Sonraki Haber

TİKA ‘Dan Arnavutluk Resmi Haber Ajansı (Ata)'ya Donaım Desteği

1913 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Arnavutluk ve dünya genelinde haberlerini internet üzerinden yazılı, görsel ve sesli formatta sunan; Anadolu Ajansı da dâhil omak üzere dünyanın saygın haber ajanslarıyla sürekli iletişim halinde bulunan ve...