Haberler

12 Temmuz 2013

Türkiye, Orta Asya ve Kafkasların Tıp Eğitimi Merkezi Olacak

Sağlık Bakanlığımızın büyük önem verdiği sağlık personelinin yönetim ve mesleki eğitim düzeylerinin arttırılması amacıyla sağlık alanında yabancı ülkelerle imzalanan anlaşma ve protokoller çerçevesinde, Orta Asya ve Kafkas ülkeleriyle TİKA’nın koordinasyonunda ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde kısa süreli mesleki eğitim programları düzenleniyor.

Yapılan bu eğitim işbirliği programları ülkemiz sağlık alanındaki geniş tecrübesinin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılmasını sağlayarak işbirliği yapılan ülkelerin sağlık ekipmanlarının modernizasyonu ve mevcut insan kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarına katkı yapılıyor.

TİKA ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Orta Asya ve Kafkas ülkelerine yönelik düzenlenen tıp eğitimleri hakkında 19 Haziran tarihinde Ankara Palas Devlet Konukevinde düzenlenen çalışma yemeğine; Nahcıvan Sağlık Bakanlığı, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ile Kazakistan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görev yapan sağlık personeli, TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Polat, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Ulfat Kadirov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Maksat Saparbekova, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dursun Hasanov, TİKA Orta Asya Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk Özbekistan Büyükelçiliği yetkilileri, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı Muzaffer Zengin, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Hasan Arslanoğlu katıldı. Çalışma yemeğinde ülkemizin Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri işbirliğinde düzenlenen tıp eğitimlerinin etkinliği ve gelecek yıllarda devamlılığının sağlanması konuları konuşuldu.

Ülkemiz ile Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında akdedilen ikili anlaşmalarla;

AZERBAYCAN
• Taraflar, ulusal sağlık hizmeti sistemlerinin pekiştirilmesi amacıyla, sağlık sistemlerinde uyumun sağlanması için ortak çalışmalar yapmaya karar vermişlerdir.
• Taraflar, her yıl belirledikleri kurallar çerçevesinde, deneyim ve bilgilerini arttırmak için 1-3 ay süreyle uzman doktor değişimi yapacaklardır.
• Taraflar, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlığı ve refahı için gerekli ortamın yaratılması ve mevcut ortamın iyileştirilmesi alanında işbirliği programları hazırlayacaklardır.
• Taraflar, tıp ve sağlık alanında deneyim değişimi yapacaklar, bununla ilgili olarak uzman değişimine, ana-çocuk sağlığına, aile planlamasına, ilaç ve eczacılığa, salgın hastalıkların önlenmesi ve tedavisine ve ihtiyaç duyulan sorunların çözümüne öncelik vereceklerdir.

ÖZBEKİSTAN
• İki ülkenin halkları arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerini göz önünde bulundurarak,
• Sağlık ve tıp alanında her iki ülkenin karşılıklı faydaya dayalı eşit işbirliğine olan isteklerinden hareketle,
•Taraflar, kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde sağlık ve tıp alanında karşılıklı faydaya dayalı ve eşit işbirliğinin geliştirilmesini teşvik edeceklerdir. İşbirliğinin özgün alanları tarafların kendi ilgileri dikkate alınarak, karşılıklı muvafakat ile belirlenecektir.

GÜRCİSTAN
• Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Anlaşması”nın 4. Maddesinin 3. fıkrasına dayanarak ve iki ülkenin sağlık alanındaki deneyim ve potansiyelinden karşılıklı olarak aktif bir biçimde yararlanılmasının her iki ülke halkına daha iyi sağlık hizmeti sunulmasına ve bu alanda daha başarılı olunmasına katkıda bulunacağına inanarak, anlaşmaya varmışlardır.

KAZAKİSTAN
•Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ve iki taraflı fayda temeline dayalı olarak, sağlık ve tıp alanında işbirliğini teşvik edeceklerdir. İşbirliğinin özgün alanları tarafların kendi ilgileri dikkate alınarak, karşılıklı muvafakat ile belirlenecektir.

Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde hastane ağlarının yeniden yapılandırılması, kırsal alanda küçük ama etkin hastaneler kurularak bunların kırsal sağlık merkezlerine entegre edilmesi ve spesifik bakım ve diyagnoz merkezlerinin oluşturulması hususu sağlık alanında planlanan reformların öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Yine sağlık reformları kapsamında, temel sağlık, hijyen ve acil servislerinin genişletilmesi, donanımı ve yenilenmesine devam edilmesi Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde gerçekleştirilmesi gereken sağlık projeleri arasındadır. Böylece; temel sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin yaygınlaştırılması ve fakir vatandaşların bu sağlık hizmetlerinden istifade edilebilmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası teknik yardım ve kredi kuruluşlarının katkıları ile uygulamaya konulan aşamalı sağlık projeleri çerçevesinde kırsal alanlardaki sağlık merkezlerinin teknik donanımlarının sağlanması ve tıp işletmeciliği sistemlerinin derinleştirilmesi yolunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu ülkelerde uluslararası kuruluşlarla yapılan sağlık projeleri sayesinde sağlık harcamalarının genel ekonomideki payı artırılarak ulusal sağlık kalitesi yükseltilmektedir.

Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin sağlık reformu çalışmaları incelendiğinde; spesifik branşlarda doktorların eğitimlerinin ve sağlık personelinin niteliklerinin yetersiz oluşu bu ülkelerin temel handikapı olarak ortaya çıkmaktadır. Reform çalışmaları sürecinde TİKA’nın gerçekleştiridği eğitim programları söz konusu engellerin aşılabilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda TİKA ile Sağlık Bakanlığı arasında “Sağlık Alanında İşbirliği ve Teknik Yardım Protokolü” imzalanmış ve söz konusu protokol çerçevesinde TİKA’nın faaliyet alanına giren birçok ülkeden uzman doktorlar ülkemize gelerek, devlet hastanelerinde verilen eğitim programlarına katılmışlardır.

Uzman Eğitimi Programları

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığıyla, Sağlık Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü işbirliğinde “Kazak Sağlık Personelinin Eğitimi Projesi” kapsamında; 2012 yılında toplam 64 Kazak uzman doktor eğitimlerini tamamlamıştır.
2013 yılında; Fitizyoloji dalında 10’ar kişilik iki Kazak doktor grubu 03-16 Mart 2013 ve 24 Mart-06 Nisan 2013 tarihleri arasında, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde,
Nöropatoloji dalında toplam 10 Kazak doktor iki grup şeklinde 05-18 Mayıs 2013 ve 09-22 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde eğitim almışlardır.
2013 yılında şu ana kadar 30 kazak doktora tıp eğitimi düzenlemiş ve 2013 yılının ikinci yarısında onkoloji, travmatoloji, çocuk cerrahisi, nöroşirurji ve neonatoloji branşlarında 50 Kazak Uzman doktor içi 2 hafta ila 1 ay süreli eğitim programı planlanmaktadır.

Azerbaycan
Azerbaycan-Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan 32 sağlık personelinin 2013 yılı içinde eğitim programlarına katılmaları planlanmış söz konusu programlar kapsamında anestezi – reanimasyon alanında çalışan ilk grup sağlık personeli 2013 Nisan ayında çalışmalarını tamamlamışlardır.
İkinci grup ise 2013 Haziran ayı boyunca Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji ve laboratuvar alanlarındaki eğitimlerini tamamlamışlar ve 2013 Eylül ve Ekim aylarında da diğer gruplar için eğitim çalışmalarının uygulanması planlanmaktadır

Diğer yandan; Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı Ruhsal Sağlık Merkezinde görevli 17 genç uzman için “Gündüz Tedavisinin Çalışma Prensipleri”, “Hastalarda Psiko-Sosyal Rehabilitasyonun Uygulanma Türleri” ve “Kriz Durumlarında Müdahale” başlıklarında 21 günlük eğitim programı düzenlenmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir

Gürcistan
TİKA, Sağlık Bakanlığı ve Gürcistan Kanserle Mücadele Milli Vakfı işbirliğinde 14 Gürcü doktor ve 3 hemşire Ankara Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde patoloji, kardiyoloji, radyoloji ve cerrahi bölümlerinde eğitim gördü.

TİKA’nın katkılarıyla, Türkiye’de düzenlenen eğitimler sayesinde Gürcistan’da, genel cerrahi, kemik ve yumuşak doku cerrahi yöntemleri, karın, torakal ve endoskopi ameliyatları, kemoterapi tedavisinde uygulanan çağdaş yöntemler uygulanmaya başlandı.
2008 yılından bugüne kadar Gürcistan Kanserle Mücadele Milli Vakfı tarafından organize edilen Tiflis Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve TİKA işbirliğinde başarıyla gerçekleştirilen eğitim programları, iki ülkenin sağlık alanında verimli işbirliğini ortaya koymaktadır.

Özbekistan
Özbekistan’da uluslararası donör ülkelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek projelere ilişkin yılbaşında yayınlanan Özbekistan Bakanlar Kurulu Kararnamesinde sağlık sektöründe işbirliği yapılabilecek ülkeler arasında ülkemiz ön plana çıkarılmıştır.
Özbekistan’da anne ve çocuk sağlığı alanında çalışmakta olan çocuk doktoru, neonatolog (yeni doğan uzmanı), doğum uzmanı ve jinekoloji uzmanları için 2013-2015 yılları arasında 125 Özbek sağlık personeline 30-45 günlük eğitim programlarının düzenlenmesi için planlamalar yapılmıştır.
Ayrıca 2013 yılı içinde;
13 Özbek sağlık personeli Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 18 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında eğitim programları düzenlenmiştir.
Bunun yanında,
Semerkant, Andican, Nevai, Harezm, Fergana, Namangan, Buhara, Surhanderya, Taşkent vilayetleri ile Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti devlet hastanelerinde çalışan 10 Özbek doktor için Dr. A.Y. Demetevler Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde,
TİKA, Sağlık Bakanlığımız ile Özbekistan Hayat İçin Meme Kanseri Ulusal Derneği işbirliğinde; Özbekistan’dan gelen doktorlara onkolojik cerrahi konusunda 16 Aralık 2012 – 16 Şubat 2013 tarihleri arasında staj programları düzenlenmiştir.

Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın, sağlık alanında ikili işbirliği konularını görüşmek ve bazı sağlık tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere 02-07 Aralık 2009 tarihlerinde Özbekistan’ı ziyaret etmesinden sonra iki ülke arasında hızla artarak gelişen ikili işbirliği; 2012 yılında TİKA tarafından tamamlanan sağlık projeleri ile desteklenmeye devam etmiştir. Eski Sağlık Bakanı AKDAĞ Özbekistan ziyareti kapsamında Özbekistan Sağlık Bakanı Dr. Adham İlhamoviç İKRAMOV’u makamında ziyaret etmiş ve ziyarette sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda edindiğimiz bilgi ve deneyimin Özbekistan’a aktarılması hususu gündeme gelmişti.
iki ülke arasında sağlık alanında yaşanan yakın işbirliğiyle TİKA’nın destekleriyle Özbekistan Kemik İliği Nakli Merkezi, Taşkent Hematoloji ve Kan Nakli Bilimsel Araştırma Enstitüsü bünyesinde 2011 yılı Ocak ayında hizmete açıldı. Ayrıca burada görev yapan hematoloji doktorları ve biyologlara ülkemizde eğitim verildi.

Yine 2012 yılında TİKA ile Özbekistan’da faaliyet gösteren Sağlam Evlat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen “Hamile Kadınlar Eğitim Merkezinin Desteklenmesi ve Halkın Sağlık Kontrolü ve Tedavisinin Geliştirilmesi” projesi ile çeşitli sağlık merkezlerine tıbbi donanım malzemeleri hibe edildi.
Ayrıca 3 vilayette (Nevai, Sırderya, Buhara) ücretsiz sağlık taraması yapan gezici sağlık ekiplerine birer adet portatif ultrason cihazı hibe edildi.

Özbekistan’da 2009 yılından itibaren Başkanlığımız, Türkiye Interplast Derneği, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve Özbekistan Kültürü ve Sanatı Forumu Fonu Kadınlar Konseyi işbirliğinde yürütülen Plastik Cerrahi Operasyonları Projesi ile toplam 860 çocuk muayene edilerek durumu elverişli olan 276 çocuk ve gence plastik cerrahi ameliyatı yapıldı. Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneğince düzenlenen 1. TCOD Uluslararası Sempozyumuna Özbek uzmanların katılımı sağlandı.

Özbekistan’ın kalkınma stratejilerinde öncelikli olarak yer alan sağlık sisteminin bütüncül şekilde ve modern usulde yapılandırılması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, 2013 yılında Özbek uzman ve yetkililerle işbirliğinde, yeni projeler geliştirmek üzere çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içerisinde; TİKA ve Sağlık Bakanlığımız işbirliğinde Özbekistan’da ilk defa kemik iliği naklinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Özbekistan genelinde hizmet veren sağlık merkezlerine tıbbi donanım sağlanması, kırsal alanlara sağlık hizmetleri ulaştırılması, sağlık personelinin ülkemizde eğitimi gibi etkin projeler artarak devam edecektir.

 

 

 

 

 

Sonraki Haber

Karadağ'da Udg Üniversitesi 2013 Yılı Yaz Okulu Programına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen UDG Üniversitesi 2013 yılı yaz okulu programı tamamlandı. Karadağ’ın özel üniversitelerinden biri olan UDG Üniversitesi, 2013 yılı yaz okulu programında Balkanlar ve Türkiye ele alındı. TİKA’nın katkılarıyla...