Faaliyetler

05 Mart 2024

Her Şey Bir Tebessüm İçin

Her Şey Bir Tebessüm İçin

“Her Şey Bir Tebessüm İçin” diyerek; Türkiye’nin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerinin, yerel yönetimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerini yurt dışında aktarıyor, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının hem kurumsal altyapılarının geliştirilmesine hem de insan kaynağının yetkinliklerinin arttırılmasına destek sağlıyoruz.

Vakıf medeniyetimizin bir tezahürü olarak, dünyanın en ücra köşelerinde Türkiye’nin insani ve vicdani duruşunu, uyguladığımız proje ve faaliyetler ile somut bir şekilde göstermeye çalışıyoruz.

Tarihimizden emanet aldığımız bu dünya anlayışını; kardeşlik ve dayanışma ruhu ile daha fazla insana ulaştırmak için çıktığımız yolda; başta Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Afrika olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki ortak kültürel ve tarihi eserlerin korunması, restorasyonu ve toplumun faydasına açılması için çalışmalar yürütüyoruz.

Köklü geçmişimizden miras kalan paylaşma ve sorumluluk bilinciyle, hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanına Türk halkının dostluk elini uzatıyor, ulaşabildiğimiz kadar insanın gönlünde yer etmek için gayret ediyor, halkımızın selamını tüm dünyaya ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz.

Sonraki Haber

Duha Türkleri - Moğolistan

TİKA, Tayga bölgesinde ren geyiği yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan Duha Türklerine desteğini sürdürüyor.