Duyurular

03 Haziran 2024

4/B Sözleşmeli Personel İlanı Başvuru Sonuçları İle İstenilen Belgeler

Başkanlığımızca 07/05/2024 -21/05/2024 tarihleri arasında başvuruları alınan 4/b Sözleşmeli Personel ilanına yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların bilgileri aşağıdaki gibidir.

Asıl adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 09/07/2024 Salı  günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Asıl listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi veya aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, çağrılacak yedek adaylar Başkanlığımız web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

Adayların istihdamı ancak tüm belgelerin teslimi sonrası Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde yapılacaktır.

Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1) Atama, Başvuru ve Taahhüt Formu (Ek 1)

2) Öğrenim durumunu gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı sureti

3) KPSS sonuç belgesi

4) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

5) Adli sicil kaydı

6) Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge

7) Sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

8) Mal beyan formu (Ek 2)

9) Aile beyan formu (Ek 3)

10) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli heyet raporu (Destek Personeli Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek/Kadın pozisyonu başvuru yapmış olan adaylar getirecektir.)

11) Sürücü belgesinin aslı ile fotokopisi (Şoför pozisyonu için)

12) Psikoteknik belgesi (Şoför pozisyonu için)

13 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek 4) (Form muhakkak elektronik ortamda hazırlanarak ıslak imzalı şekilde 3 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 5
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDURUM
37*******00TA**DE***96,55171Asil
22*******08YU*** EM**DE********91,29223Asil
37*******94YU*** ŞA***GÖ****90,81562Asil
39*******72AH*** GA***İK*****90,06959Asil
32*******48FA*** AH***CA******89,84576Asil
10*******42GÖ**** VA***Cİ**********89,36913Yedek
24*******20YA*** SE***DA******89,26554Yedek
25*******84AH***KA*****88,58166Yedek
10*******46AH*** RA*****A*88,38688Yedek
12*******48MU**SO****88,23769Yedek

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)
POZİSYON ADEDİ: 5
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDURUM
53*******46RA***SA*****90,26852Asil
13*******02SE*****SA***88,93397Asil
10*******28ME*****YI****87,27615Asil
10*******76EL**BU******87,10206Asil
10*******42ME***O*86,95703Asil
11*******32SU**DE*****86,78706Yedek
18*******78ME*** ME*****TE***86,42651Yedek
13*******06BA***PO***86,35604Yedek
27*******48EL**TA******85,8131Yedek
12*******40ZE****SA****85,66392Yedek

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Şoför Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 3
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDURUM
35*******30HA***AK***80,33806Asil
57*******16BU***AV***79,7537Asil
27*******08EN**KA********78,32382Asil
23*******34GÖ****ER*****77,73115Yedek
20*******14MU****** A**KI***77,19237Yedek
39*******36RE***ÖZ****77,18405Yedek

Sonraki Haber

TİKA’dan Sudan’ın Eğitim Alt Yapısına Destek

TİKA’dan Sudan’ın Eğitim Alt Yapısına Destek