Duyurular

10 Temmuz 2024

4/B Sözleşmeli Personel İlanı Yedek Aday Bilgileri ve İstenilen Belgeler

Başkanlığımızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 07/05/2024-21/05/2024 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 09/07/2024 tarihine kadar evraklarını teslim etmesi istenilen adaylardan asıl sıralamada olup belirtilen süre içerisinde şahsen başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamaya giren adaylardan istenilen belgeler aşağıda gösterilmiştir.

Adaylar 02/08/2024 tarihi mesai bitimine ( saat: 18.00) kadar Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen yedek adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Yedek sıralamasına giren adaylardan evrak teslim etmeyen olması halinde sırasıyla diğer yedek adaylardan evrak istenilecek olup; adaylara ayrıca duyuru yapılacaktır.

Adayların istihdamı ancak tüm belgelerin teslimi sonrası Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde yapılacaktır.

Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1) Atama, Başvuru ve Taahhüt Formu (Ek 1)

2) Öğrenim durumunu gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı sureti

3) KPSS sonuç belgesi

4) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

5) Adli sicil kaydı

6) Erkek adayın askerlikle ilişkisi olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge

7) Sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

8) Mal beyan formu (Ek 2)

9) Aile beyan formu (Ek 3)

10) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli heyet raporu (Destek Personeli Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek/Kadın pozisyonu başvuru yapmış olan adaylar getirecektir.)

11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek 4) (Form muhakkak elektronik ortamda hazırlanarak ıslak imzalı şekilde 3 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 5
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDURUM
10*******42GÖ**** VA***Cİ**********89,36913Yedek-1

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)
POZİSYON ADEDİ: 5
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKNAdSoyadKPSSDURUM
11*******32SU**DE*****86,78706Yedek-1
18*******78ME*** ME*****TE***86,42651Yedek-2
13*******06BA***PO***86,35604Yedek-3
27*******48EL**TA******85,8131Yedek-4

Sonraki Haber

Saraybosna'da Yahudi ve Müslümanlar Purim Bayramında Buluştu

Saraybosna'da Yahudi ve Müslümanlar Purim Bayramında Buluştu