Duyurular

20 Nisan 2017

TİKA Sözleşmeli Personel Sınavını Asıl ve Yedek Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

06-12 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılan TİKA Sözleşmeli Personel Giriş Sınavında başarılı olan asıl ve yedek adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) G.M.K. Bulvarı No: 140 Tandoğan-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Asıl aday listesindeki adayların başvuru yapmaması halinde, yedek listedeki adaylar mevcut sıralamaya göre kendi grupları ve alanları içerisinde değerlendirilir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

3. Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Sözleşmeli yerli uzmanlar için;

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

b) Sözleşmeli yabancı uzmanlar için;

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti ve tercümesi,

4. Sekiz adet vesikalık fotoğraf,

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

Formun altındaki onay kısmı Başkanlığımızca onaylanacaktır.

6. Mal bildirimi formu

Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır.

7. Aile Yardımı Bildirim Formu

8. Adli Sicil Kaydı (Belgesi)

Adayların, www.turkiye.gov.tr web adresini kullanarak, adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapmaları, bu kayıtlara ilişkin bilgileri barkod numarası bulunacak şekilde çıktı almaları gerekmektedir.

9. Askerlik Durum Belgesi ve Askerlik Durumu Beyan Formu

10. Sağlık Durumu Beyan Formu

Erkek adaylar için askerlik şubesinden temin edilecek “Askerlik Durum Belgesi”.

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Bilgi Alma : TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 939 70 70 -71-72-73-75  numaralı telefonlarından alınabilir.

Sonraki Haber

Türkiye – Afganistan Diplomatik İlişkilerinin 103. Yılına Özel “Fidan Dikim Projesi”

Türkiye – Afganistan Diplomatik İlişkilerinin 103. Yılına Özel “Fidan Dikim Projesi”