Duyurular

19 Temmuz 2018

TİKA Sözleşmeli Personel Sınavını Asıl ve Yedek Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

04/05 Temmuz 2018 Tarihli Sözleşmeli Personel Sınavını Asıl / Yedek Olarak Kazananlar Listesi

Başkanlığımızca 04/05 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Personel sınavını Asıl/Yedek olarak kazanan adaylar aşağıdaki gibidir.

 

 

ASIL

 

Sıra No

Ad Soyad

1.

Canset Görgü YAMAN  

 

2.

Tanju POLAT 

 

3.

Guzaliya DİZEN 

 

4.

Abdu DJAMANCA

 

5.

Aksana COŞKUN 

 

6.

Özcan BAVLI 

 

7.

Said Serkan KARA 

 

8.

Filiz TOPALOĞLU

 

 

 

YEDEK

 

Sıra No

Ad Soyad

 

1.

Serap SEVGİ

 

2.

Burçak DENGİZ 

 

 

 

 

TİKA Sözleşmeli Personel Sınavını Asıl ve Yedek Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler 

04/05  Temmuz 2018  tarihleri arasında yapılan TİKA Sözleşmeli Personel Giriş Sınavında başarılı olan asıl ve yedek adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç     03/08/2018  Cuma   günü mesai bitimine (saat 18:00 )  kadar “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı  (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) G.M.K. Bulvarı No: 140 Anadolu Meydanı-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Asıl aday listesindeki adayların başvuru yapmaması halinde, yedek listedeki adaylar mevcut sıralamaya göre kendi grupları ve alanları içerisinde değerlendirilir.

1-Dilekçe

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

3. Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Sözleşmeli yerli uzmanlar için;

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

b) Sözleşmeli yabancı uzmanlar için;

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti ve tercümesi,

4. Sekiz adet vesikalık fotoğraf,

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

Formun altındaki onay kısmı Başkanlığımızca onaylanacaktır.

6. Mal bildirimi formu

Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır.

7. Aile Yardımı Bildirim Formu

8. Adli Sicil Kaydı (Belgesi)

Adayların, www.turkiye.gov.tr web adresini kullanarak, adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapmaları, bu kayıtlara ilişkin bilgileri barkod numarası bulunacak şekilde çıktı almaları gerekmektedir.

9. Askerlik Durum Belgesi ve Askerlik Durumu Beyan Formu

10. Sağlık Durumu Beyan Formu

Erkek adaylar için askerlik şubesinden veya E-Devlet üzerinden temin edilecek “Askerlik Durum Belgesi”.

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Bilgi Alma :TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, (0312) 939 70 72 -73-74-76 numaralı telefonlarından alınabilir.

Sonraki Haber

TİKA’dan Ekvador’daki Yetimlere Yardım Eli

TİKA’dan Ekvador’daki Yetimlere Yardım Eli