Haberler

19 Aralık 2013

Azerbaycanlı Uzmanlara Elektronik Tarım Eğitimi

Azerbaycanlı Uzmanlara Elektronik Tarım Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü işbirliği ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik ve Sanayi Bakanlığı uzmanlarına Elektronik Tarım Eğitimi düzenlendi.

Azerbaycan Devlet Programı kapsamında yer alan tarım ürünleri üretiminin artırılmasını teşvik etmek ve toplumun gıda ürünlerine olan ihtiyacını yerel üretimlere dayanarak iyileştirmek amacıyla 2008-2015 Yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Toplumun Güvenilir Gıda Ürünleri ile Temin Edilmesine Dair Devlet Programı çerçevesinde Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından politikalar geliştiriliyor.

Azerbaycan’da tarımın geliştirilmesi bakımından örnek uygulamalar ve politikalar geliştiren Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın, tarımın ve tarımsal hizmetlerin elektronikleştirilmesi (e-tarım hizmetleri), tarım topraklarının kayıt altına alınması, coğrafi bilgi ve çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması alanlarında Türkiye tecrübesinin Azerbaycan’a aktarılması konusunda talepte bulundu. Azerbaycan’ın bu talebi doğrultusunda TİKA ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü işbirliği ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik ve Sanayi Bakanlığı’ndan gelen uzmanlar için bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Dr. Hakan Erden koordinatörlüğünde bir ekip tarafından iki aşamalı olarak yürütüldü. Birinci aşamada Bakanlık tarafından yürütülen projeler, bu projelerin çıktıları ve hedefleri ile Azerbaycan’da tarımın durumu, orada yürütülen projeler, proje hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hali hazırda yürütülen faaliyetler konusunda bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla bir ön çalışma yapıldı.

İkinci aşamada, Uzaktan Algılama Destekli Coğrafi Bilgi Sistemleri, arazi kullanımının tespiti ve planlaması, sorunlu tarım alanlarının tespiti ve iyileştirilmesi, tarımsal izleme ve bilgi sistemleri, toprak veri tabanı, verim ve rekolte tespitine yönelik yürütülen projeler, entegrasyon projeleri, Tarım Bilgi Sistemi, Tarım İstatistikleri Sistemi, Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı, veri sunum ve modelleme ile arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Eğitim, heyete Ankara’nın tarihi ve turistik mekanlarının gezdirilmesiyle sona erdi. Eğitimin ardından Azerbaycanlı uzmanlar söz konusu eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Azerbaycanlı uzmanlar desteklerinden dolayı TİKA’ya teşekkürlerini ilettiler.

Sonraki Haber

Yenilenebilir Enerji Konulu Çalıştaylara Destek Verilmeye Devam Ediliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, UNESCO, ISESCO ve CIFRES işbirliği ile organize edilen Afrika Güneş Enerjisi Çalıştayı Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirildi. Afrika’nın kırsal bölgelerinde yaşayan nüfusun sadece yüzde 15’i elektriğe ulaşabiliyor. Bu durum temel...