Haberler

18 Aralık 2013

Kırgızistan Milli Bankası ile Teknik İşbirliği İçin İlk Adım Atıldı

Kırgız Millî Bankası’nın Türkiye’deki bankacılık sistemi ile ilgili belirli bazı konularda Türkiye’den teknik yardım talebinde bulunması üzerine, bahse konu teknik yardımın kapsamının tam olarak belirlenmesi amacıyla Kırgız Millî Bankası nezdinde bir ihtiyaç analizi yapmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzmanlarından oluşan bir heyet Kırgızistan’a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

TİKA koordinasyonunda, Türkiye Bişkek Ekonomi Müşaviri Nezih Agan’ın refakatinde, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Kırgızistan Millî Bankası binasında her gün farklı dairelerin başkanları, bölüm başkanları ve uzmanları ile görüşmelerde bulunan heyet, öncelikle Kırgızistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zair Chokoev tarafından kabul edildi.

Kırgızistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Chokoev görüşmede heyete Kırgızistan Millî Bankası ile ilgili genel bilgiler verdi. Taleplerini geri çevirmeyerek mevcut sorunlarına çözüm arayışlarında bulunmak ve kendi bankacılık deneyimlerini paylaşmak üzere Türkiye’den Kırgızistan’a gelen heyete teşekkürlerini sunan Kırgızistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Chokoev, görüşmelerin başarılı geçmesi temennisinde bulunarak toplantıları başlattı.

Bir hafta boyunca devam eden toplantılar, Kırgızistan Millî Bankası’nın Ödeme Sistemleri Dairesi, Gözetim Metodolojisi ve Lisanslama Dairesi, Denetim Dairesi, Uzaktan Gözetim Dairesi, İktisadî Araştırmalar Dairesi, İnsan Kaynakları Dairesi ve Nakit Ödeme Dairesi ile gerçekleştirildi.

Haftanın son gününde Kırgızistan Millî Bankası Başkan Yardımcısı Bahtıgül Ceenbayeva, hafta içerisinde toplantılara katılan tüm daire başkanlarının katılımında bir değerlendirme toplantısı yaptı. Söz konusu değerlendirme toplantısında, Kırgızistan Millî Bankası Başkan Yardımcısı Ceenbayeva, Kırgızistan’ın bankacılık sektöründeki ihtiyaçların analizini yapmak üzere Türkiye’den bir uzman heyetin Kırgızistan’da görevlendirilmesini ve bir hafta boyunca her gün toplantılar gerçekleştirmek suretiyle pek çok konuda yeni fikirler edinmelerine imkân sağladıkları için başta TİKA ve Türkiye Bişkek Ekonomi Müşavirliği olmak üzere tüm Türk heyetine teşekkürlerini sundu.

Türk ve Kırgız kurumları arasında oldukça verimli ve faydalı geçtiği gözlemlenen, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını içeren yoğun toplantılar neticesinde, iki ülke bankacılık sistemleri arasında gerçekleştirilebilecek işbirliğinin genel hatları belirlenmiş oldu.

Sonraki Haber

Azerbaycanlı Uzmanlara Elektronik Tarım Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü işbirliği ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik ve Sanayi Bakanlığı uzmanlarına Elektronik Tarım Eğitimi düzenlendi. Azerbaycan Devlet Programı kapsamında yer alan...