Haberler

06 Haziran 2016

Osmanlı Ukrayna Bozkır Serhatti İsimli Eserin Basımına TİKA'dan Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) destekleriyle Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, Agatangel Krymskiy Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü akademisyenlerinden Oleksandr Sereda’nın uzun süren çalışmaları neticesinde kaleme aldığı 18. yy. Osmanlı Belgeleri Işığında “Osmanlı-Ukrayna Bozkır Serhatti” isimli kitabı yayımlandı.

“Osmanlı ve Kırım Enginliğinde Özü Vilayeti”, “Osmanlı Döneminde Kuzey Karadeniz Bölgesi Ukrayna Kazakları” ve “Hanlık Ukrayna’sı” olmak üzere üç ana bölümden oluşan eser, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Sofya Kiril Metodi Milli Kütüphanesi Oryantal Şubesi Arşivindeki 17. ve 18. yy. Osmanlı arşivleri kaynak alınarak hazırlandı. Osmanlı’nın Ukrayna’daki mirası, mali, askeri, hukuki ve komşu ülkelerle ilişkiler gibi farklı konuları ele alan kitap Türkçe-Ukraynaca olmak üzere iki dilde yazıldı.

Kitabın müellifi daha önce böyle bir çalışmanın yapılmadığını ve bu alanda var olan çalışmaların da salt belli kaynaklardan istifade ettiği için yanlı ve yetersiz olduğunu belirtti.

Çalışma ile Güney Ukrayna-Osmanlı ilişkileri Osmanlı arşiv belgeleri de kullanılarak mukayeseli ve gerçekçi bir yaklaşımla ele alındı. TİKA’nın katkılarıyla hayata geçirilen söz konusu eser büyük ilgi topladı.

Sonraki Haber

Pakistanlı Usta Öğreticilere Otomotiv ve İnşaat Alanlarında Eğitim Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Pencap Hükümeti Teknik ve Mesleki Eğitim İdaresi (TEVTA) işbirliğinde yürütülen mesleki eğitim projeleri kapsamında otomotiv ve inşaat sektörleri içerisinde yer alan meslek gruplarına yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan...